کلیدواژه‌ها = قاجار
مطالعه هنر پیکرنگاری دردربار محمدعلی دولتشاه حاکم کرمانشاه دردوران قاجار(1203-1237)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15471.2934

الهه پنجه باشی


تحلیل بوردیویی تصمیمات هنری کمال‌الملک در میدان هنر ایران در عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22070/negareh.2022.16131.3020

پگاه چغند؛ طاهر رضازاده


بررسی تطبیقی ساختار و گونه شناسی تندیس های عَلم دوران صفوی، قاجار و معاصر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.16297.3050

روح اله رحمانی؛ مهدی امرایی


پژوهشی تاریخی_معنا شناختی در دیوارنگاره‌های بقعه سهل‌بن علی شهر آستانه (استان مرکزی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22070/negareh.2023.16684.3143

احسان حمیدی؛ یعقوب آژند


مطالعه سیر تحول نقوش قوارهبری در مجموعه کاخ‌های گلستان

دوره 15، شماره 54، تیر 1399، صفحه 111-129

10.22070/negareh.2020.1242

قباد کیانمهر؛ بهاره تقوی نژاد؛ صدیقه میرصالحیان


شمایل حضرت محمد(ص)در کاشی نگاره های خانه های شیراز

دوره 12، شماره 41، فروردین 1396، صفحه 5-15

10.22070/negareh.2017.484

عفت السادات افضل طوسی؛ لادن سلاحی


مقایسۀ تطبیقی تصویر فرشتگان در کتاب‌آرایی رنسانس با آثار چاپ سنگی قاجار

دوره 10، شماره 36، دی 1394، صفحه 92-105

10.22070/negareh.2015.262

نغمه صفرزاده؛ نادر موسوی فاطمی؛ بهرام احمدی


بازشناسی الگو‌های آینه‌کاری در بناهای قاجاری شیراز

دوره 7، شماره 23، مهر 1391، صفحه 17-30

محمد علی‌آبادی؛ سمیه جمالیان