کسب رتبه «الف» نشریه نگره دانشگاه شاهد در کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کسب رتبه «الف» نشریه نگره دانشگاه شاهد در کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش  «روابط عمومی» دانشگاه و به نقل از اداره چاپ و انتشارات دانشگاه، نشریات علمی نگره و علم‌سنجی در ارزشیابی سالانه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه  «الف» گردیدند.

شایان‌ذکر است، نشریات علمی کشور در ارزیابی سالانه که توسط کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌شود ازلحاظ کیفیت علمی، تخصصی، فنی و... مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در چهار رتبه  «الف»،  «ب»،  «ج» و  «د» رده‌بندی‌شده که رتبه «الف» بالاترین رتبه در ارزیابی فوق محسوب می‌شود.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، این موفقیت را به اعضای محترم هیئت‌علمی، سردبیر و مدیرمسئول نشریه نگره جناب آقای دکتر علی‌اصغر شیرازی و مدیرمسئول نشریه علم‌سنجی جناب آقای حمزه علی پورمحمدی و سردبیر آن جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی، کارشناس محترم نشریه نگره جناب آقای تقی پور و کارشناس محترم نشریه علم‌سنجی سرکار خانم هاشمی و دیگر دست‌اندرکاران نشریات علمی دانشگاه تبریک عرض نمود و از خداوند متعال خواستار موفقیت آنان در همه عرصه‌های علمی و پژوهشی شد.