فهرست داوران سال 1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

سمت/سازمان

Publons

1

سیدابوتراب احمدپناه

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه ارتباط تصویری دانشگاه تربیت مدرس

 

2

جواد احمدی نیا

دکترای تخصصی

استادیار

 

 

3

مهدی اخویان

دکترای تخصصی

دانشیار

رییس دانشکده هنر ومعماری دانشگاه علم وفرهنگ

 

4

امین ایرانپور

دکترای تخصصی

سایر

عضو هیئت علمی دانشکده هنر شاهد

 

5

سیده راضیه یاسینی

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر

 

6

محمود اشعاری

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر

 

7

رضا افهمی

دکترای تخصصی

استادیار

استادیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس

 

8

مهدی امرائی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

 

9

سیدنجم الدین امیرشاه‌کرمی

دکترای تخصصی

استادیار

استاد دانشکده صدا و سیما

 

10

علیرضا باوندیان

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه نیشابور

 

11

حسن بلخاری قهی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران

 

12

محمدرضا بمانیان

دکترای تخصصی

استاد

استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

 

13

اسماعیل بنی اردلان

دکترای تخصصی

استاد

استاد دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر

 

14

الهه پنجه باشی

دکترای تخصصی

دانشیار

استاد دانشکده الزهرا دانشکده هنر

لینک

15

حسنعلی برومند

دکترای تخصصی

استادیار

مدیر گروه  پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس

 

16

بهاره تقوی نژاد

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

 

17

اصغر جوانی

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

 

18

غلامرضا حسنی

دکترای تخصصی

استادیار

مدیر گروه هنر/ دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

 

19

سیدرضا حسینی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده هنر شاهد

 

20

سیدهاشم حسینی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

 

21

محسن حسن پور

دکترای تخصصی

استادیار

استادیار دانشگاه شهید رجایی

 

22

زهرا حسین نژاد

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 

23

آرزو خانپور

دکترای تخصصی

استاد

استاد دانشگاه هنر اسلامی

 

24

مهدی خانکه

دکترای تخصصی

مربی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دماوند

 

25

علیرضا خواجه‌احمد عطاری

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

 

26

مهدی رازانی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

27

حنیف رحیمی پردنجانی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه یزد، دانشکده هنر و معماری

 

28

مصطفی رستمی

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری مازندران

 

29

صادق رشیدی

دکترای تخصصی

دانشیار

استاد مدعو دانشگاه های هنر

 

30

طاهر رضازاده

دکترای تخصصی

استادیار

گروه پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی

 

31

کیارش زندی

دکترای تخصصی

دانشیار

مدیر گروه انیمیشن دانشکده هنر دانشگاه سوره

 

32

بهنام زنگی

دکترای تخصصی

استادیار

مدرس دانشگاه

 

33

صمد سامانیان

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیئت‌‌علمی دانشکده هنرهای کاربردی تهران

 

34

نسرین سیدرضوی

دکترای تخصصی

استادیار

مدیرگروه هنر اسلامی دانشگاه علم وفرهنگ

 

35

داود شادلو

دکترای تخصصی

استادیار

استاد موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد

 

36

میترا شاطری

دکترای تخصصی

استادیار

گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهرکرد

 

37

علیرضا شیخی

دکترای تخصصی

استادیار

دانشکده  هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران

 

38

علی اصغر شیرازی

دکترای تخصصی

دانشیار

استاد بازنشسته دانشگاه شاهد

 

39

سیدعبدالمجید شریف زاده

دکترای تخصصی

استادیار

مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی

 

40

مهدی صحراگرد

دکترای تخصصی

استادیار

استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 

41

مینا صدری

دکترای تخصصی

دانشیار

مدرس دانشگاه و پژوهشگر

 

42

محسن طبسی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

43

مینا طلایی

دکترای تخصصی

استادیار

مدرس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

 

44

ناهید عبدی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو پژوهشکده هنر

 

45

علیرضا عسگری چاوردی

دکترای تخصصی

استادیار

مدرس دانشگاه

لینک

46

عبدالکریم عطارزاده

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه سوره عضوهیأت علمی

 

47

مرضیه علیپور

دکترای تخصصی

استادیار

مدرس دانشگاه

 

48

جواد علیمحمدی اردکانی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران

 

49

داریوش فرد دهکردی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

 

50

زهرا فنایی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

 

51

اصغر فهیمی فر

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

52

خشایار قاضی زاده

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد

 

53

هدا کاسپور

دکترای تخصصی

مربی

مدرس دانشگاه

 

54

قباد کیانمهر

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان

 

55

عباس کریمی

دکترای تخصصی

دانشیار

پژوهشگر

 

56

مصطفی کریمی

دکترای تخصصی

دانشیار

استاد دانشگاه

 

57

مهدی کشاورز افشار

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

58

علی اصغر کلانتر

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران

 

59

منیژه کنگرانی فراهانی

دکترای تخصصی

استادیار

مدرس دانشگاه آزاد

 

60

سیدعلیرضا گلپایگانی

دکترای تخصصی

استاد

مدرس دانشگاه

 

61

مصطفی گودرزی

دکترای تخصصی

استاد

عضو هیئت علمی گروه مطالعات عالی هنر

 

62

مریم لاری

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

63

اکرم محمدی زاده

دکترای تخصصی

استادیار

دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

64

مهناز محمدزاده میانجی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

 

65

فتانه محمودی

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه مازندران

 

66

محسن مراثی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده هنر شاهد

 

67

محمدرضا مریدی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیئت علمی مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر

 

68

محمدصادق میرزاابوالقاسمی

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

 

69

میترا معنوی راد

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء(س)

 

70

آناهیتا مقبلی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

 

71

مهدی مکی نژاد

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیات علمی فرهنگستان هنر

 

72

افسانه ناظری

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

 

73

فرزانه نجفی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه گلستان

 

74

هانیه نیکخواه

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیات علمی دانشکده حفاظت و مرمت

 

75

مهران هوشیار

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه هنر سوره

 

76

علی وندشعاری

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز