انجمن‌های علمی

درباره انجمن علمی هنرهای تجسمی

انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران وابسته به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم با هنرمندان، محققان و متخصصان شاخه‌های هنرهای تجسمی، هنرهای اسلامی، هنر ایران از باستان تا معاصر و هنر جهان برای انجام امور پژوهشی و تحقیقات علمی، فرهنگی و هنری در سطح ملی و بین المللی این حوزه هنری تعامل دارد و همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی و فنی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش، پرورش و اجرا در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن می‌باشد.