پرسش‌های متداول

فرایند داوری چه میزان زمان نیاز دارد؟

با توجه به موضوع مقاله و داورانی که در آن زمینه صاحب نظر هستند. این فرایند متغیر خواهد بود. در هر حال معمولاً به طور میانگین تا شش ماه فرآیند داوری طول خواهد کشید.

آیا نیاز به پیگیری مقالات وجود دارد؟

دفتر نشریه هر گونه نتیجه حاصله از داوری را در اسرع وقت به اطلاع نویسنده می رساند. بنابراین نیازی به پیگیری های مکرر وجود ندارد. البته مقالات تأیید شده در بخش مقالات آماده انتشار اعلام می گردد.

هزینه انتشار مقاله؟

هزینه پذیرش مقاله در این نشریه دو میلیون و پانصد هزار ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) است.