فهرست داوران سال 1399

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان Publons
خشایار قاضی زاده استادیار هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران  
امین ایرانپور استادیار تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسلامی، دانشکدهٔ هنر دانشگاه شاهد  
عطیه یوزباشی استادیار دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران لینک
داود شادلو استادیار هنر اسلامی، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد  
قباد کیانمهر استادیار عضو هئیت علمی دانشگاه هنر اصفهان      
عبدالکریم عطارزاده دانشیار دانشگاه سوره عضوهیأت علمی  
ناهید عبدی استادیار استادیار پژوهشکده هنر  
پریسا شاد قزوینی دانشیار هیات علمی رشته نقاشی دانشکده هنردانشگاه الزهرا(س)  
محمدرضا بمانیان استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
غلامعلی حاتم استاد دانشکدة هنرهای کاربردی،دانشگاه هنر تهران، شهر تهران، استان تهران  
علی‌اصغر شیرازی دانشیار عضو هیئت علمی دانشکدۀ هنر، دانشگاه شاهد، شهر تهران، استان تهران  
مهران هوشیار دانشیار عضو هئیت علمی دانشکده هنر دانشگاه سوره  
ابوالقاسم دادور استاد عضو هیئت علمی, گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران  
مهدی صحراگرد استادیار  عضو هئیت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  
محسن حسن پور استادیار عضو هئیت علمی دانشگاه شهید رجایی  
آناهیتا مقبلی دانشیار عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور تهران  
زهرا فنایی استادیار گروه هنر،‌ مرکز تحقیقات افق‌های نوین در معماری و شهرسازی،‌ واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.  
حسنعلی پورمند استادیار مدیر گروه  پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس  
فرزانه نجفی استادیار گروه ارتباط تصویری دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان  
هانیه نیکخواه استادیار گروه هنر اسلامی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر، تهران، ایران.  
مهدی مکی نژاد دانشیار عضو هیات علمی فرهنگستان هنر  
سیدرضا حسینی استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.  
رضا افهمی استادیار استادیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه تربیت ندرس  
سید نظام الدین امامی فر استادیار استادیار دانشکده هنر، دانشگاه شاهد  
مینا صدری دانشیار مدرس دانشگاه و پژوهشگر  
اصغر فهیمی‌فر دانشیار استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس  
حسن بلخاری قهی دانشیار دانشیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران  
حنیف رحیمی پردنجانی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه یزد دانشکده هنر و معماری گروه نقاشی  
سیده راضیه یاسینی دانشیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، رئیس پژوهشکده هنر  
محسن مراثی استادیار عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر ، دانشگاه شاهد، تهران، ایران  
الهه پنجه باشی استادیار عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا دانشکده هنر لینک
طاهر رضازاده استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
اصغر جوانی دانشیار عضو هئیت علمی دانشگاه هنر اصفهان  
اسداله شفیع زاده استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران  
سید ابوتراب احمدپناه استادیار استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران: ایران.  
مهدی رئیسی نافچی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
حسن کریمیان دانشیار دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران  
محمد رضا شریف زاده دانشیار دانشیار دانشکده هنر، ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
محمدصادق میرزاابوالقاسمی دانشیار استادیار دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه شیراز  
بهاره تقوی نژاد استادیار عضو هئیت علمی دانشگاه هنر اصفهان  
مهدی اخوی یان استادیار رییس دانشکده هنر ومعماری دانشگاه علم وفرهنگ  
اصغر کفشچیان مقدم استاد استادیار، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، شهر تهران، استان تهران  
عبدالرضا چارئی استادیار گروه آموزشی ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه شاهد.  
علی وندشعاری دانشیار دانشکده فرش - دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
امیرحسین چیت ساریان دانشیار  عضو هیات علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان  
محمدعلی رجبی مربی مربی بازنشسته دانشکده هنر دانشگاه شاهد  
عفت السادات افضل طوسی دانشیار عضو هیات علمی اگروه ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه الزهرا  
اشکان رحمانی استاد مدرس دانشگاه شیراز  
علی اصغر میرزایی مهر استادیار عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ.  
زهرا رهبرنیا دانشیار استاد دانشکده هنر دانشگاه الزهرا  
رضا مهرآفرین استاد استاد گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران  
مهین نصیرآبادی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)  
صمد سامانیان دانشیار دانشیار و عضو هیئت‌‌علمی دانشکده هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر تهران  
جواد علیمحمدی اردکانی استادیار دانشکده هنر دانشگاه علم و فرهنگ تهران  
مریم لاری استادیار هیات علمی دانشگاه آزاد، واحد استاد فرشچیان
مدیر گروه هنر واحد الکترونیکی
 
افسانه ناظری استادیار عضو هئیت علمی دانشگاه هنر اصفهان  
محمد رضا مریدی استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر  
حکمت الله ملاصالحی استاد استادیار دانشکده باستان شناسی، دانشگاه تهران  
علی رضا خواجه احمد عطاری استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان  
مریم دارا استاد  عضو هیئت علمی رشته فرهنگ و زبان شناسی دانشگاه آزاد  
میترا معنوی راد دانشیار مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه ارتباط تصویری/دانشگاه الزهراء(س)  
علیرضا عسگری  چاوردی استاد عضو گروه باستان شناسی دانشگاه شیراز   
محسن طبسی دانشیار رییس دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد  
کامران افشار مهاجر استاد گروه گرافیک دانشگاه هنر تهران  
ابراهیم موسی پور استادیار بنیاد دایره المعارف اسلامی   
سیدهاشم حسینی استادیار هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان  
سید مهدی موسوی کوهپر دانشیار دانشیار باستان‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس، شهر تهران، استان تهران  
صمد نجارپورجباری استادیار معاون آموزشی دانشکده صنایه دستی تبریز  
سید حلال الدین بصام دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی  
علیرضا باوندیان استادیار عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه نیشابور  
علی شجاعی اصفهانی استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان.  
میترا شاطری استادیار گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.  
مینا طلایی سایر مدرس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا  
مهدی امرائی استادیار هیات علمی دانشگاه سمنان  
مهناز محمدزاده میانجی استادیار هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا  
علی رضا  عسگری چاودری استادیار  عضو هئیت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه شیراز لینک 
اکرم محمدی زاده استادیار دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران  
علی اصغر کلانتر استادیار گروه پژوهش هنر و صنایع دستی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران