فهرست داوران سال 1398

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان Publons
مهران هوشیار دانشیار

عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه سوره

 
محمد رضا شریف زاده دانشیار دانشیار دانشکده هنر، ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
ماه منیر شیرازی سایر مدرس دانشگاه الزهرا  
حسنعلی پورمند استادیار مدیر گروه  پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس  
فریده طالب پور استاد

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)

 
آناهیتا مقبلی دانشیار دانشیار دانشگاه پیام نور تهران  
عبدالکریم عطارزاده دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه سوره  

 
رضا افهمی استادیار استادیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه تربیت ندرس  
فریناز فربود استادیار هیات علمی گروه طراحی پارچه و لباس، دانشگاه الزهرا  
داود شادلو استادیار

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد

 
الهه پنجه باشی استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا 

لینک
مهدی صحراگرد   استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  
حمزه علی نورمحمدی دانشیار

عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد

 
امین ایرانپور سایر

عضو هیئت علمی دانشکدهٔ هنر دانشگاه شاهد

 
حسن کریمیان   دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران  
محمدرضا بمانیان استاد استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
محسن حسن پور استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی

 
محمدصادق میرزاابوالقاسمی استادیار دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه شیراز  
محسن مراثی استادیار عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر ، دانشگاه شاهد، تهران، ایران  
حامد وحدتی نسب استاد دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس  
مهدی مکی نژاد دانشیار عضو هیات علمی فرهنگستان هنر  
اصغر کفشچیان مقدم استاد استادیار، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، شهر تهران، استان تهران  
مینا صدری دانشیار مدرس دانشگاه و پژوهشگر  
میترا معنوی راد دانشیار عضو هیئت علمی گروه هنر دانشگاه الزهراء(س)  
هانیه نیکخواه استادیار

عضو هیئت علمی گروه هنر اسلامی،دانشگاه هنر

 
حنیف رحیمی پردنجانی استادیار عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری یزد  
محمد بهرام زاد استاد معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی   
مهدی گلچین عارفی دانشیار

عضو هیئت علمی بنیاد دایرةالمعارف اسلامی

 
سیدمنصور سیدسجادی سایر سرپرست کاوش‌های شهر سوخته و دهانه غلامان  
فروزنده قاسمی استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

 
مجید حیدری دلگرم استادیار

عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه بوعلی سینا

 
سید نظام الدین امامی فر استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شاهد

 
مهرداد ملک زاده استاد مدیر گروه پژوهشی دوران تاریخی پژوهشکدهٔ باستان‌شناسی  
سیدرضا حسینی استادیار عضو هیئت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.  
سیدهاشم حسینی استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

 
مهین نصیرآبادی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)  
غلامرضا هاشمی استادیار

عضو هیئت علمی گروه صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان.

 
سودابه صالحی استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

 
خشایار قاضی زاده استادیار هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران  
طاهر رضازاده استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران  
حسن بلخاری قهی دانشیار دانشیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران  
محمدتقی آشوری دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

 
احمد صالحی کاخکی دانشیار عضو هیات علمی، دانشگاه هنر اصفهان  
علی وندشعاری دانشیار

عضو هیئت علمی دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 
سیده راضیه یاسینی دانشیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، رئیس پژوهشکده هنر  
فتانه محمودی دانشیار

عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

 
پریسا شاد قزوینی دانشیار

عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)

 
کامران افشار مهاجر استاد

عضو هیئت علمی گرافیک دانشگاه هنر

 
ناهید عبدی استادیار

عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر

 
مهدی حسینی استاد استاد بازنشسته دانشگاه هنر تهران  
پرویز اقبالی استادیار

عضو هیئت علمی علمی دانشکده هنردانشگاه شاهد

 
علی رضا طاهری استاد

عضو هیئت علمی علمی دانشکده هنر داتشگاه سیستان و بلوچستان

 
زهرا فنایی استادیار

عضو هیئت علمی گروه هنر دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد

 
غلامعلی حاتم استاد

عضو هیئت علمی دانشکدة هنرهای کاربردی،دانشگاه هنر

 
قباد کیانمهر استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

 
محمدعلی رجبی مربی مربی بازنشسته دانشکده هنر دانشگاه شاهد  
علی اصغر میرزایی مهر استادیار عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ.  
مهدی اخویان دانشیار

عضو هیئت علمی دانشکده هنر، دانشگاه علم و فرهنگ

 
مهدی اخوی یان استادیار رییس دانشکده هنر ومعماری دانشگاه علم وفرهنگ  
اصغر جوانی دانشیار عضو هئیت علمی دانشگاه هنر اصفهان  
فتانه محمودی استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

 
ابوالفضل عبداللهی فرد استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تبریز

 
اصغر فهیمی‌فر   استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس  
علی اصغر کلانتر استادیار گروه پژوهش هنر و صنایع دستی، دانشگاه مازندران  
جواد علیمحمدی اردکانی استادیار دانشکده هنر دانشگاه علم و فرهنگ تهران  
عفت السادات افضل طوسی دانشیار عضو هیات علمی اگروه ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه الزهرا  
مهدی امرائی استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

 
امیر فرید استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 
سید ابوتراب احمدپناه استادیار

عضو هیئت علمی گروه ارتباط تصویری، دانشگاه تربیت مدرس

 
محمدحسین حلیمی استاد استاد بازنشسته پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران  
صمد سامانیان دانشیار عضو هیئت‌‌علمی دانشکده هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر تهران  
میترا شاطری استادیار

عضو هیئت علمی  گروه باستان شناسی دانشگاه شهرکرد

 
عبدالرضا چارئی استادیار عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد  
حمیدرضا قلیچ خانی استادیار پژوهشگر مستقل  
علی اصغر شیرازی استادیار استاد بازنشسته دانشکده هنر دانشگاه شاهد  
مینا طلایی سایر مدرس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا  
احمد تندی استادیار

عضو هیئت علمی  دانشگاه هنر

 
منیژه کنگرانی فراهانی مربی دانشجوی دکتری، گروه پژوهش هنر،  دانشگاه آزاد اسلامی   
فرزانه نجفی استادیار گروه ارتباط تصویری دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان  
محمود طاووسی استادیار استاد بازنشسته دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس