کلیدواژه‌ها = معماری اسلامی
جایگاه کتیبه‌نگاری در حکومت‌های شیعی سده‌های سوم تا پنجم هجری قمری با تأکید بر آثار فاطمیان و آل‌بویه

دوره 17، شماره 64، دی 1401، صفحه 143-159

10.22070/negareh.2021.14440.2766

محمدعلی رجبی؛ حسین شجاعی قادیکلائی؛ خشایار قاضی زاده؛ محمد حسین رجبی دوانی


تأویل مفاهیم عددی و رموز هندسی نهفته در تزئینات و معماری گنبد سلطانیه

دوره 17، شماره 62، تیر 1401، صفحه 55-79

10.22070/negareh.2021.5825.2590

لیدا بلیلان اصل؛ سعید حسن پور لمر؛ حنانه فیاض مقدم


گونه‌شناسی و تحلیل تزیینات حجاری مسجد جامع عتیق اصفهان با تأکید بر آثار دوره صفویه و قاجار

دوره 14، شماره 49، فروردین 1398، صفحه 4-17

10.22070/negareh.2019.955

فرید احمدزاده؛ مرضیه طالبی؛ علی اصغر سلحشور؛ سیده مهدیه شواکندی


تحلیل جنبه‌های نمادین شیعی در تزیینات مسجد جامع یزد

دوره 9، شماره 29، فروردین 1393، صفحه 33-42

سیدهاشم حسینی؛ حسین فراشی ابرقویی


بررسی تطبیقی آرایه‌ها در مساجد جامع ورامین و نایین

دوره 9، شماره 29، فروردین 1393، صفحه 45-61

شیدا خوانساری؛ محمد نقی‌زاده