کلیدواژه‌ها = ایران
مطالعه تطبیقی آثار شیشه‌ای تراش برجسته ایران و مصر در سده‌های 3-5 هجری قمری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.16457.3065

حسن بلخاری قهی؛ معصومه زمانی سعدآبادی


روایتگری در تصویرگری کتاب‌های علمی-آموزشی رده‌ی سنی الف و ب (با تمرکز بر کتاب‌های دهه‌ی ۹۰ هجری شمسی در ایران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22070/negareh.2023.17362.3180

پرویز اقبالی؛ زینب کریمی بابااحمدی؛ سید احمد جوادپور


تأثیر سنت‌های تصویری نگارگری قدیم ایران بر نگارگری معاصر افغانستان با تأکید بر آثار کمال‌الدین بهزاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22070/negareh.2023.17586.3204

حمیده انصاری؛ حسنعلی پورمند؛ اصغر فهیمی‌فر


مینیاتورهای دریایی مغولان هند، حلقۀ مفقودۀ فرش‌های پرتغالی

دوره 14، شماره 49، فروردین 1398، صفحه 71-87

10.22070/negareh.2019.959

حسام کشاورز؛ اصغر فهیمی‌فر؛ حسنعلی پورمند


مقایسه تطبیقی نقوش چاپ باتیک ایران و هند

دوره 11، شماره 38، تیر 1395، صفحه 90-106

10.22070/negareh.2016.362

سیما فتح‌اله‌زاده؛ عبدالرضا چارئی


تأثیر هنر ایران بر سفالگری چین با تأکید بر دورۀ اسلامی

دوره 10، شماره 35، آذر 1394، صفحه 48-60

10.22070/negareh.2015.254

بتول لطفی؛ عباس اکبری؛ محسن جاوری


بررسی تداوم استفاده از زعفران در هنر کتاب‌آرایی ایران

دوره 8، شماره 28، بهمن 1392، صفحه 5-13

گل اندام شریفی؛ گلفام شریفی


روش‌هایی برای ایجاد طنز در اعلان و بازتاب آن در گرافیک معاصر ایران

دوره 8، شماره 26، تیر 1392، صفحه 73-87

داریوش وارث؛ خشایار قاضی‌زاده


بررسی سیرتحول چهره‌نگاری در نگارگری ایران تا انتهای دورۀ صفوی

دوره 7، شماره 24، دی 1391، صفحه 15-36

محمدکاظم حسنوند؛ شهلا آخوندی