کلیدواژه‌ها = قرآن
تطبیق بینامتنی نگاره رویارویی موسی و ساحران فرعون در فالنامه تهماسبی و آیات قرآن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22070/negareh.2024.18321.3293

فائزه رضایی؛ داوود رنجبران


ویژگی‌های ساختاری تذهیب قرآن تاشی خاتون

دوره 11، شماره 40، دی 1395، صفحه 4-15

10.22070/negareh.2016.420

مهران هوشیار؛ وحیده میرزاخانلو


تحلیل ساختاری رقم در قرآن‌های ثبت‌شدۀ موزۀ ملی قرآن

دوره 9، شماره 31، مهر 1393، صفحه 5-21

مهران هوشیار؛ پگاه حامد؛ نسترن غمگسار