کلیدواژه‌ها = شاهنامه طهماسبی
ماهیت چند معنایی نشانه‌های تصویری در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2021.14449.2767

شهریار شکرپور؛ فریبا ازهری


واکاوی ساختار نگاره به بند کشیدن ضحاک در شاهنامه بایسنقری و طهماسبی با تکیه بر نظریۀ ولادمیر پراپ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.15769.2966

جواد امین خندقی؛ محبوبه ذباح


بیان تصویری در آثار آقا میرک نقاش

دوره 12، شماره 44، دی 1396، صفحه 99-111

10.22070/negareh.2017.664

مصطفی ندرلو؛ محمدتقی آشوری؛ محمد خزایی


تأثیر شاهنامه طهماسبی در سنت شاهنامه نگاری عثمانی

دوره 10، شماره 34، مرداد 1394، صفحه 23-35

10.22070/negareh.2015.210

مهدی محمد زاده؛ عادل ظاهر