کلیدواژه‌ها = نماد
ویژگی‌های بصری و تحلیل مفاهیم نقوش ماهی روی سفال‌های قبل از اسلام در ایران

دوره 15، شماره 55، مهر 1399، صفحه 121-137

10.22070/negareh.2020.3018

فرزانه حیدری نژاد؛ زهرا حسین آبادی؛ حمید رضا آویشی


نمادهای جانوری فرّه در هنر ساسانی

دوره 12، شماره 43، مهر 1396، صفحه 18-29

10.22070/negareh.2017.571

غزاله ایرانی ارباطی؛ محمد خزایی


تحلیل نمادشناسانه نقش‌مایه‌های «قالی باغی عصر زند»

دوره 10، شماره 34، مرداد 1394، صفحه 93-110

10.22070/negareh.2015.214

سمانه کاکاوند؛ اشرف السادات موسوی لر


تجلی نمادها در قالی ارمنی‌باف ایران

دوره 9، شماره 30، تیر 1393، صفحه 47-61

آرزو سلطانی‌نژاد؛ حمید فرهمند بروجنی؛ تورج ژوله


سیر تحول تصویر اسب از دورۀ ماد تا دورۀ هخامنشی

دوره 8، شماره 28، بهمن 1392، صفحه 41-57

لیلا شریفی؛ ادهم ضرغام