نویسنده = مهدی محمدزاده
مطالعه تطبیقی اعجاز پیامبران اولوالعزم در قرآن و متون تفسیری با متن و نگاره‌های نسخه روضه‌الصفا (جلد اول) محفوظ در کتابخانه ملی فرانسه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22070/negareh.2023.16789.3107

سمیه زادامیری؛ مهدی محمدزاده؛ رحیم چرخی


بازنمود نقش "شمن" در سوگ‌نگاره‌های شاهنامه بزرگ ایلخانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22070/negareh.2023.17373.3183

مهدی محمدزاده؛ معصومه آذرم دل


بررسی تطبیقی نقوش جووک‌ درب‌‌های بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی با درب‌های مقبره خواجه احمد یسوی

دوره 16، شماره 58، تیر 1400، صفحه 135-149

10.22070/negareh.2020.5213.2422

زینب مرادیان قوجه بگلو؛ مهدی محمدزاده؛ شهریار شکرپور؛ امید شیخ بگلو