کلیدواژه‌ها = اصفهان
بررسی و سیر تحوّل تزیینات دیوارنگاره در معماری قلعه نهچیر مبارکه اصفهان

دوره 16، شماره 57، فروردین 1400، صفحه 171-189

10.22070/negareh.2021.5064.2395

فرزانه کرکوندی اصفهانی؛ علی رضا محمدی میلاسی؛ احمد رضا میرمقتدایی؛ رسول کمالی دولت آبادی


گونه‌شناسی و تحلیل تزیینات حجاری مسجد جامع عتیق اصفهان با تأکید بر آثار دوره صفویه و قاجار

دوره 14، شماره 49، فروردین 1398، صفحه 4-17

10.22070/negareh.2019.955

فرید احمدزاده؛ مرضیه طالبی؛ علی اصغر سلحشور؛ سیده مهدیه شواکندی