نویسنده = مهدی کشاورز افشار
مطالعة آشکارگی ضرورت دادگری در نگارة کاخ خورنق اثر کمال‌الدین بهزاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22070/negareh.2023.16902.3121

میثم روشنی؛ مهدی کشاورز افشار


چگونگی نقشمایه اسلیمی در حاشیه قالی‌های سده دهم ه.ق

دوره 18، شماره 66، تیر 1402، صفحه 181-195

10.22070/negareh.2021.15107.2883

رضوان احمدی پیام؛ عفت السادات افضل طوسی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ مهدی کشاورز افشار


گونه‌شناسی آثار فلزکاری در نگارگری عصر صفوی (1135-907 ق)

دوره 16، شماره 57، فروردین 1400، صفحه 119-137

10.22070/negareh.2020.4977.2361

سمیرا سیف علی؛ مهدی کشاورز افشار