کلیدواژه‌ها = پیکرنگاری
تحلیل نشانه‌شناسانه پیکرنگاری حضرت علی(ع)در منتخبی از نگاره‌های نسخه احسن‌الکبار کتابخانه کاخ گلستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22070/negareh.2023.17620.3210

مرجانه نادری گرزالدینی؛ ناهید جعفری دهکردی


بررسی تنوع پیکره‌ها و تناسبات انسانی در آثار کمال‌الدین بهزاد

دوره 11، شماره 39، آبان 1395، صفحه 90-99

10.22070/negareh.2016.417

فاطمه شه‌کلاهی؛ محمدصادق میرزاابوالقاسمی