کلیدواژه‌ها = صفحه‌آرایی
تبیین جنبههای نوآورانه و خلاقیت تصویری در شهنامۀ قاسمی

دوره 7، شماره 22، تیر 1391، صفحه 39-56

سیدعبدالمجید شریف‌زاده؛ محمدعلی رجبی؛ حبیب‌الله آیت‌اللهی