کلیدواژه‌ها = تیموری
سبک‌ شناسی جداول زرین در نسخ خطی دورۀ تیموری و صفوی؛ سدۀ نهم تا دوازدهم هجری قمری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22070/negareh.2023.17897.3248

الهام اکبری؛ عفت السادات افضل طوسی؛ مریم کشمیری


بررسی تطبیقی طرح و نقش جلدهای دورۀ تیموری و ممالیک مصر

دوره 11، شماره 39، آبان 1395، صفحه 76-89

10.22070/negareh.2016.416

کبری دادمحمدی؛ مهرناز آزادی بویاغچی


بررسی محتوایی و شکلی کتیبه‌های منظوم فارسی در سفالینه‌های دوران تیموری و صفوی

دوره 10، شماره 36، دی 1394، صفحه 18-37

10.22070/negareh.2015.258

سید رسول موسوی حاجی؛ مرتضی عطایی؛ مریم عسگری وشاره