نویسنده = ایرج داداشی
نقد و تحلیل مولفه‌های تزیین و زینت در هنر اسلامی از دیدگاه الگ گرابار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22070/negareh.2023.17749.3234

الهام پورافضل؛ هادی ربیعی؛ ایرج داداشی


بازتاب نمودهای فرهنگی در نظام ساختاری و نقوش پوشاک مردان جامعه عشایری

دوره 15، شماره 54، تیر 1399، صفحه 95-109

10.22070/negareh.2020.1241

مجید اسدی فارسانی؛ محمدتقی آشوری؛ ایرج داداشی