نویسنده = ���������������������� ������������
شناسایی و تبیین ماهیت شر در نگاره‌های فالنامه درسدن بر اساس آراء ملاصدرا

دوره 18، شماره 65، فروردین 1402، صفحه 5-17

10.22070/negareh.2022.16046.3007

فرزانه واحددهکردی؛ زهرا فنایی؛ مهدی دهباشی؛ علی مجابی


بررسی بازتاب تصویری بهشت و جهنم در نقاشی کودکان 6 تا 9 ساله در ایران

دوره 9، شماره 32، اسفند 1393، صفحه 80-98

فرزانه واحد دهکردی؛ میترا کلاته صالحی؛ طاهره شیدخت معتکف؛ مصطفی برازنده