کلیدواژه‌ها = کاشی‌کاری
بررسی تطبیقی آرایه‌ها در مساجد جامع ورامین و نایین

دوره 9، شماره 29، فروردین 1393، صفحه 45-61

شیدا خوانساری؛ محمد نقی‌زاده