کلیدواژه‌ها = مسجد جامع یزد
رمزگشایی خط معقلی در دو نگاره گردان ِچهارعلی(ع) مدرسه نیم‌آورد اصفهان، و شش‌علی(ع) مسجدجامع یزد

دوره 12، شماره 43، مهر 1396، صفحه 119-133

10.22070/negareh.2017.567

اصغر جوانی؛ مریم قاسمی سیچانی؛ امیرحسین چیت ساریان؛ بهمن فیزابی


تحلیل جنبه‌های نمادین شیعی در تزیینات مسجد جامع یزد

دوره 9، شماره 29، فروردین 1393، صفحه 33-42

سیدهاشم حسینی؛ حسین فراشی ابرقویی