نویسنده = محمد خزایی
تحلیلی بر مضامین کتیبه‌های مذهبی ایوان‌های صحن عتیق حرم مطهر رضوی

دوره 16، شماره 60، دی 1400، صفحه 123-139

10.22070/negareh.2020.5685.2557

ملوسک رحیم زاده تبریزی؛ غلامعلی حاتم؛ محمد خزایی؛ محمد عارف


تحلیل ساختار و ویژگی‌های بصری کتیبه کوفی سوره یس مسجدجامع شوشتر

دوره 16، شماره 58، تیر 1400، صفحه 5-19

10.22070/negareh.2020.5451.2502

سحر صالحی؛ محمد خزائی؛ سید ابوتراب احمدپناه


زبانِ بصریِ نوشتارِ سامانیان در پرتو اصول خط‌شناسی

دوره 10، شماره 36، دی 1394، صفحه 38-59

10.22070/negareh.2015.259

فرناز معصوم‌زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی