نویسنده = قباد کیانمهر
مطالعه سیر تحول نقوش قوارهبری در مجموعه کاخ‌های گلستان

دوره 15، شماره 54، تیر 1399، صفحه 111-129

10.22070/negareh.2020.1242

قباد کیانمهر؛ بهاره تقوی نژاد؛ صدیقه میرصالحیان


نگاهی اجمالی به وضعیت آموزش طراحی پایه در مقطع کارشناسی رشته صنایع دستی

دوره 10، شماره 34، مرداد 1394، صفحه 53-76

10.22070/negareh.2015.212

قباد کیان مهر؛ محمدتقی آشوری؛ شعبانعلی قربانی


تاریخ‌یابی نسخۀ خطی دیوان سعدی با استناد به بررسی‌های شیوۀ تذهیب آن (با تأکید بر نسخۀ خطی دیوان حافظ)

دوره 9، شماره 29، فروردین 1393، صفحه 63-73

شهرزاد فاطمی مغاره؛ قباد کیانمهر؛ شهریار پیروزرام