نویسنده = شهریار شکرپور
ماهیت چند معنایی نشانه‌های تصویری در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2021.14449.2767

شهریار شکرپور؛ فریبا ازهری


بررسی تطبیقی نقوش جووک‌ درب‌‌های بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی با درب‌های مقبره خواجه احمد یسوی

دوره 16، شماره 58، تیر 1400، صفحه 135-149

10.22070/negareh.2020.5213.2422

زینب مرادیان قوجه بگلو؛ مهدی محمدزاده؛ شهریار شکرپور؛ امید شیخ بگلو