نویسنده = اشرف السادات موسوی لر
چگونگی نقشمایه اسلیمی در حاشیه قالی‌های سده دهم ه.ق

دوره 18، شماره 66، تیر 1402، صفحه 181-195

10.22070/negareh.2021.15107.2883

رضوان احمدی پیام؛ عفت السادات افضل طوسی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ مهدی کشاورز افشار