رویکردی جامعه‌شناختی بر زندگی رضا عباسی (با بررسی برخی تک‌نگاره‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر دانشکدۀ معماری و هنر دانشگاه کاشان، شهر کاشان، استان اصفهان.

2 استادیار و مدیرگروه پژوهش هنر دانشکدۀ معماری و هنر دانشگاه کاشان، شهر کاشان، استان اصفهان.

چکیده

دربارۀ رضا عباسی پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته و تحقیقات بسیاری درزمینۀ آثار او و مکتب نقاشی اصفهان، که خود بنیان‌گذارش بوده، انجام شده است. باوجوداین، دورۀ میانی زندگی وی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این زمان، دورانی از سرکشی و آزادی اوست که شاید در زندگی کمتر هنرمندی تا آن زمان روی داده باشد. این مقاله می‌کوشد برپایۀ منابع به‌جای‌مانده از دورۀ شاه‌عباس اول و پژوهش‌های انجام‌شده دربارۀ آثار این هنرمند بارویکردی جامعه‌‌شناسانه به تحلیلی جامع‌تر از دوران میانی زندگی رضا عباسی دست یابد. در این تحقیق، به‌شیوۀ تاریخی‌ـ‌اسنادی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی زندگی هنری رضا عباسی و دورۀ دوم زندگی وی پرداخته شده است. طبق نظریات مطرح در جامعه‌شناسی هنر، محدودۀ دانش فرد با تماس و ارتباط و مشاهده در سطح وسیع افزایش می‌یابد. همین ارتباط و نزدیکی به ساحت اجتماع باعث شده است موضوعات و انسان‌های روزمره به‌عنوان تک‌عنصر نگار‌های رضا عباسی مطرح شوند. او، با مهارتی که در کار خود داشت، نوعی دیدگاه واقع‌گرایانه و تاحدی انتقادی را از جامعۀ زمان خود عرضه داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Approach to Reza Abbasi ‘s Life with Studying Individual Drawings

نویسندگان [English]

  • Syedeh Ayeen Fazel 1
  • Amir Hossein Chitsazian 2
1 Student of Art Research, Kashan University, Kashan, Iran.
2 Associate Professor، Kashan University, Kashan, Iran.
چکیده [English]

One of the key areas that is involved in Iranian historical identity is Persian Painting and Reza Abbasi is one of the largest elite artist of this area. Many studies and researches have been conducted on Reza Abbasi and his works. Nevertheless, the middle period of his life is still an aura of mystery. This period was a time of rebellion and freedom, which has’nt ever happened in the life of a Persian artist since then. In this paper, based on historical sources of Shah Abbas the first, and research conducted on the artist's works with sociological approach, we try to achieve a comprehensive analysis of the Reza’s mid-life. Using documentation practices and Library method, we attempt to explore the second period of Reza Abbasi’s life and artwork. According to the comments in the sociology of art, giving view of the scope of individual contact, and the relationship which was so close to the community that makes daily human subjects as a single element for Reza Abbasi to consider. In fact, a realistic and critical view of society has offered in his skilled work. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reza Abbasi
  • Persian painting
  • Sociology of art
  • Safavid
  • Shah Abbas