کلیدواژه‌ها = نشانه شناسی
ماهیت چند معنایی نشانه‌های تصویری در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2021.14449.2767

شهریار شکرپور؛ فریبا ازهری


بررسی تطبیقی آثار کامبیز درم بخش و سید مسعود شجاعی طباطبایی در دوران کرونا با رویکرد نشانه شناسی امبرتو اکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.22070/negareh.2023.16958.3126

سمیه ولیان؛ محمدرضا شریف زاده؛ حسین اردلانی