کلیدواژه‌ها = ایلخانان
مطالعه تطبیقی نقوش اسب در نگارگری ایران (دوره ایلخانی) با هنر چین (دوره سونگ و یوآن)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22070/negareh.2023.17041.3139

بهاره معیری؛ محمد خزایی؛ سید ابوتراب احمدپناه


سیر تحول بازنمایی تصویر تخت در دستنویس‌های مصور ایلخانی تا ۷۳۶ هجری

دوره 15، شماره 55، مهر 1399، صفحه 49-65

10.22070/negareh.2020.3029

آزاده لطیف کار؛ غلامعلی حاتم؛ امیر مازیار