نویسنده = امیر مازیار
نمود خصلت های هنری رضا عباسی در ارقام و کتیبه هایش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.15689.2957

مژده مخلصی؛ امیر مازیار


سیر تحول بازنمایی تصویر تخت در دستنویس‌های مصور ایلخانی تا ۷۳۶ هجری

دوره 15، شماره 55، مهر 1399، صفحه 49-65

10.22070/negareh.2020.3029

آزاده لطیف کار؛ غلامعلی حاتم؛ امیر مازیار