مطالعه تطبیقی نقوش " درون‏ترکیبی" در نگارگری ایران و دوره سلاطین مغولی هند و آثار آرکیم بولدو "نگاره شتر و ساربان ، پری چنگ نواز سوار بر شتر و تابلو پرتره زمین"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیات علمی، دانشکده هنر و معماری، شهر زاهدان، استان سیستان و بلوچستان

2 مدرس، دانشکده فنی و حرفه ای دختران، شهر شاهرود، استان سمنان

چکیده

در اساطیر، افسانه‏ها، داستان‏ها، ادبیات و هنرتمدن‏های مختلف همیشه موجودات تخیلی دارای جذابیت و اهمیت بوده‏اند از جمله آن‏ها گونه‏ای است که به آن موجودات " درون‏ترکیبی" گفته می‏شود که بدن آن‏ها در درون، از کنار هم نهی و در هم تنیدگی جانداران گوناگون و گاهی اشیاء و طبیعت شکل گرفته است که در نهایت یک چهره یا پیکره کلی واحد از یک حیوان و یا انسان ایجاد می‏شود، که در نگارگری ایران و هند مغول، و از سوی دیگر در پرتره‏های آرکیم بولدو به کار می‏رفته است. هدف از این پژوهش شناسایی اشتراکات تصویری بین این سه اثر است که آن‏ها را از لحاظ ساختاری بسیار به هم نزدیک می‏کند. در این راستا این پرسش ها مطرح می شود:
چه شباهت‏هایی بین اثر آرکیم بولدو با دو نگاره ایرانی و مغولی وجود دارد؟ و بیشترین موجودات تشکیل دهنده در سه نگاره انتخابی چه موجودات و از چه گونه‏ای هستند؟
 بین این نقوش در نگارگری ایران و هند با نقاشی‏های آرکیم بولدو به لحاظ شیوه چینش، ترکیب‏بندی و استفاده از موجودات جان‏دار و بی‏جان، شباهت‏هایی وجود دارد و نوع ترکیبات نیز قابل ملاحظه است. در هر سه این موارد با یک شکل کلی از تنه یا سر یک موجود زنده به صورت نیم‏رخی از انسان یا حیوان مواجه‏ایم که درون این شکل کلی، از دیگر پیکره‏های انسانی و حیوانی پر شده است. همچنین در سه نگاره انتخابی، حیوانات بیشترین عنصر سازنده پیکره‏های کلی هستند و در میان آن‏ها  استفاده از گونه پستانداران بیشترین کاربرد را در تصویرپردازی پیکره‏های کلی شتر و پرتره زمین دارد. این پژوهش توصیفی با رویکرد تطبیقی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative study of Iranian “Interior Hybrid” paint works and paintings of Mongolian Sultans in India and Archimboldo’s- “Camel and Cameleer, The Camel-riding harper fairy and The Earth’s Portrait”

نویسندگان [English]

  • Alireza Taheri 1
  • seyyedeh Masoumeh Shahcheragh 2
1 Associate professor of the art faculty, Zahedan, Sistan & Baluchestan, Iran
2 invited instructor of technical and vocational faculty, Shahroud, Semnan, Iran
چکیده [English]

Epics, legends, novels, and generally literature and art of any different civilization have always been the opportunity for fictitious creatures to be of great importance and attraction. A variant of such creatures is named “hybrid interiors” whose interior bodies are a combination and transfusion of different things ranging from objects to natural species sometimes that eventually represent figures of animals or human. Hybrid interiors were generally used in Iranian and Mongolian India’s paintings as well as Archim Boldo’s portraits. This paper aims to find shared features between the three groups of works mentioned, which assimilates associated works of each group to those of other groups very closely. For that purpose, the following questions need to be addressed:
What similarities can be found between Archim Boldo’s painting and Iranian and Mongolian works? What sort of creatures are dominant in all of the three works that are subject to this study?
Arrangement, composition, and sorts of creatures and objects included in pictures of the Iranian and Indian paintings as well as those of Archim Boldo share many similarities while combinations are also noteworthy. In all three cases, figures of head or body of a living creature as profiles of human or animal are observed, within which are full of more human or animal figures. What is more, in all three paintings, animal figures are the most dominant components constituting the paintings among which mammals are the most frequent figure used to draw the whole body of the camel or the Earth’s portrait. The paper uses a descriptive comparative approach. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Painting
  • Mongolian India’s painting
  • Archimboldo
  • fictitious creatures
  • Interior Hybrid
-          ارشاد، فرهنگ. (1379). مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند. تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-          اشرفی، م.(1386). بهزاد و شکل گیری مکتب نگارگری بخارا. ترجمه نسترن زندی. تهران: نشر فرهنگستان هنر.
-          پاکباز، رویین. (1390). دایره المعارف هنر. تهران: نشر فرهنگ معاصر. 
-          Bernus-Taylor Marthe .Musée du Louvre.(2001).  L'Étrange et le Merveilleux en terre d'Islam du 27 Avril 2001 au 23 Juillet 2001. Réunion des musées nationaux.
-          Cariage Dianna. (1996). The life and work of archimboldo. Great Britain. Italy.
-           D. Ekhtiar, Mayam. P.soucek, Priscilla. R. Canby, Sheila and Najat Haidar Navina. (2011). Masterpieces From The Department Of Islamic Art In The Metropolitan Museum Of Art. Yale University Press.New Hoven and London.
-          Farthing, Stephen. (2006). 1001 Pantings you must see before you die. Cassell Illustrated.
-          Ferino-pagden, Sylvia. (2008). Arcimboldo. Skira Editor.
-          Forty, Sandra. (2011). Arcimboldo.Taj Books International LLP.
-          J. Grube, Ernst. (1972). Islamic Paintings from the 11th to 18th century. H. P. Kraus, New York.
-          Kriegeskorte, Werner. (2004). Arcimboldo.Taschen.
-          Papadopoulo, Alexander. (1994). Islam and Muslim Art. Harry N. Abrams Inc. New York.
-           Raby, Julian. (1998).The Nasser D.Khalili Collection of Islamic Art. Valume VIII.United Kingdom. Oxford University Press.
-          Rogers. J.M. (1983).Islamic Art and Design. British Museum Publication. London.