نقش خیر و شر در شخصیت‌های آثار حسین قوللر آقاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کار‌شناسی‌ارشد نقاشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، شهر تهران، استان تهران

چکیده

حسین قوللر آقاسی با احترام به ‌باورهای مردم، تأکید بر جنبه‌های اخلاقی خیر و شر و حفظ سجایای انسانی متأثر از حوادث عاشورایی، زندگی ائمۀ‌ اطهار(ع)، داستان‌های شاهنامۀ ‌فردوسی، و توصیف مفاهیم‌ معنوی، با بیانی‌ ساده، رسا و نمادین، ضمن جانبداری از نیروهای خیر و با تلفیق جنبه‌های عینی‌ و ذهنی‌، آثار ماندگار و باارزشی را خلق‌ کرده ‌است.
در این مقاله، با هدف شناخت قراردادهای تصویری شخصیت‌های آثار او بر مبنای خیر و شر، پس ‌از آشنایی اجمالی با نقاشی قهوه‌خانه‌ای، به ‌خصوصیات ‌کلی و ویژگی‌های آثار قوللر آقاسی پرداخته‌ شده، و با کمک تصاویر و جداول‌، چگونگی حضور عناصر خیر و شر در آثارش بررسی ‌شده ‌است. پژوهش حاضر از روش تحلیلی‌‌توصیفی بهره‌ برده و روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای بوده‌است.
 توسط قراردادهای تصویری مشخصی که در اکثر تابلوها مشاهده می‌شود، تفاوت میان عناصر خیر و شر و عاقبت آنان آشکار می‌شود. مثلاً عناصر تصویری مختلفی شمایل نیروهای خیر و شر را از هم مجزا می‌کند. در بیان شخصیت ائمۀ اطهار و قهرمانان، مواردی همچون در نظر گرفتن جایگاه ویژه برای آن‌ها، طراحی چهره‌ای آرام و متین و استفاده از رنگ‌هایی با ویژگی‌های مثبت استفاده شده است و در شخصیت‌های منفی تغییر شکل اغراق‌آمیز چهره و استفاده از رنگ‌هایی با خصوصیاتی نسبتاً منفی و نمایش عاقبت فلاکت‌بار آن‌ها استفاده شده است.
 تقابل نیروهای منفی و مثبت در نقاشی آقاسی، علاوه بر تضاد موضوعی، نمود تصویری هم یافتهاست. تمام موجودات، قهرمانان و نیز دشمنانشان، نقش «زیبایی» را بازی ‌می‌کنند، چرا که در قصۀ هستی، واژگانی جز زیبایی به ‌‌کار نرفته ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Virtue and Vice in Characters of Hosein Ghollar Aghasi’s works

نویسندگان [English]

  • Farnaz Geroyani 1
  • Adham Zargham 2
1 M. A. student in painting, College of fine arts, Tehran University, Tehran, Iran
2 Ph.D., Assistant Professor, School of Visual Arts, College of Fine Arts, Tehran University, Tehran.
چکیده [English]

Hosein Ghoullar Aghasi with a symbolic, coherent and simple expression has created eternal invaluable artworks with respect for people’s beliefs, emphasis on moral aspects of good and evil, and maintaining the humane gestures influenced by Ashura event, Imams’ lives, Shahnamah of Firdawsi and description of spiritual concepts. To identify the visual codes of his works’ characters based on virtue and vice, after a partial introduction to teahouse painting, we move on to the general characteristics and features of Ghoullar aghasi's artworks and drawing on illustrations and tables, examine the quality of the presence of good and evil elements in his works. This research is conducted using descriptive- analytical method and library sources. Distinguish between good and evil elements and their fate are finally revealed by particular visual codes apparent in most paintings. For example various visual elements distinguish the icons of good and evil forces.
In expressing the characteristics of Imams and heroes, issues such as granting them a unique position, drawing serene and dignified faces and picking colors with positive attributes are considered and in evil characters, exaggerated deformation of faces, choosing colors with relatively negative attributes and depicting their wretched destiny. 

The opposition of vice and virtue in Aghasi's painting, in addition to a thematic contrast, has found a pictorial effect. All beings, heroes and their enemies play a role of "beauty" because in the tale of cosmos, noting is used but beautiful words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtue and Vice
  • Teahouse Painting
  • Hosein Ghollar Aghasi