ساختار صوری نقوش طبیعی در سوزن‌دوزی زنان بلوچ (با تأکید بر نمونه‌های شهرستان سراوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی گروه مرمت آثار تاریخی، دانشگاه زابل،

2 عضو هیئت‌علمی گروه مرمت آثار تاریخی، دانشگاه زابل

3 دانشیار، دانشگاه زابل

چکیده

سوزن‌دوزی از رایج‌ترین و در عین حال شاخص‌ترین هنرهای متداول در میان زنان قوم بلوچ است که علی‌رغم برخورداری از شهرت فراوان در اغلب پژوهش‌های انجام شده در این عرصه، کمتر به ساختار صوری حاکم بر نقوش آن پرداخته شده است. این تحقیق، که با هدف تبیین و نمایاندن هرچه بهتر هنر سوزن‌دوزی بلوچ (در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان) و جنبه‌های ارتباطی ساختار نقوش آن با عناصر طبیعت صورت پذیرفته است، با فرض بر اینکه طبیعت در ایجاد ساختار صوری نقوش سوزن‌دوزی بلوچ نقش مهمی بر عهده دارد، کوشیده است به این پرسش‌ها پاسخ دهد که آیا بین این نقوش با عناصر طبیعت ارتباطی وجود دارد یا خیر، و اگر چنین است این نگاره‌ها را با تکیه بر عناصر طبیعت به چند دسته می‌توان تقسیم کرد. در این تحقیق به شیوۀ توصیفی و تحلیلی ساختار صوری نقوش سوزن‌دوزی بلوچ در دو گروه نقوش گیاهی و حیوانی بررسی شده است. نتیجۀ این بررسی نشان از آن دارد که زنان سوزن‌دوز بلوچ در طراحی نقوش طبیعی، ضمن توجه به روابط زیبایی‌شناختی و محیط پیرامون، نقش کارکردی آن‌ها را نیز در تناسب با شیوۀ طراحی هندسی مد نظر قرار داده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formal Structure of Natural Designs in Baluch Women’s Needlework (With the Emphasis on Instances from Sarāvān Township)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Ghasemi 1
  • Sakine Khatoon Mahmoodi 2
  • Seyyed Rasool Mousavi Haji 3
1 Lecture, Faculty of Art, Zabol University,
2 Lecture, Faculty of Art, Zabol University,
3 Phd. Associate Professor, Department of Archaeology University of Mazandaran,
چکیده [English]

Needlework is one of the commonest and at the same time most outstanding arts among Baluch women, in spite of having been greatly well-known, in most of the research done in this field, less and less attention is paid to the formal structure of designs. In this research, with the purpose of a better clarification and representation of Baluch needlework art (located in Sistan and Baluchistan province) and its relational aspects of design structures with natural elements, on the premise that nature plays an important role in design of formal structure of Baluch women’s needlework it is  attempted to find answers to these questions as; whether there is basically a relationship between Baluch needlework designs with natural elements or not? If it is so, how can these illustrations leaning on natural elements be categorized? Therefore, in conducting this research descriptive and analytic mehtods are used to find the answers to these questions. In order to do so, Baluch needlework formal design structures are examined in two groups of vegetative and animal designs. The results showed that Baluch needleworker women, in designing natural motifs, not only considered aesthetic relations and their surrounding environment, but also paid attention to their functional role proportionate with the geometric design style.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Needlework
  • Baluch Women
  • Natural Motifs
  • Formal Structure
  • Sarāvān Township