تزیینات گچ‌بری و آیینه کاری عمارت باغ رحیم آباد بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه بجنورد، شهر بجنورد، استان خراسان شمالی

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند، شهر بیرجند، استان خراسان جنوبی

چکیده

باغ رحیم‌آباد در انتهای خیابان مدرس شهرستان بیرجند واقع شده است و قدمت آن به دورۀ قاجاریه می‌رسد. آنچه بیش از همه در تزیینات معماری دورۀ قاجاریه حائز اهمیت است کاشی‌کاری، آیینه‌کاری و گچ‌بری است، و از این میان عناصر تزیینی آیینه‌کاری و گچ‌بری در باغ رحیم‌آباد شاخص است. از ویژگی‌های مهم این بنا نقوش بسیار زیبایی چون سردیس‌های حیوانی، گلدان‌های گل و نقوش اسلیمی و ختایی است.انجام نشده است.قاله و ...نات وابسته به معماری این باغ انجام نشده است.  در مقالۀ حاضر به تحلیل این نقوش با توجه به سنت‌های هنری تزیینات معماری دوره قاجاریه پرداخته می‌شود. روش انجام پژوهش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و در برخی موارد تطبیق با نمونه‌های تاریخی است و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و گفت‌وگو با صاحب‌نظران معماری بیرجند است.

از نتایج به‌دست‌آمده می‌توان به تنوع تزیینات، سادگی و جنبۀ طبیعت‌گرایانۀ نقوش تزیینی، استفاده از سردیس‌های حیوانی و تأثیرپذیری از هنر ساسانی اشاره کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Ornamental Plastering and Mirror works in Rahimabad Edifice of Birjand

نویسندگان [English]

  • Somayeh Khazaie 1
  • Arezoo Paydarfard 2
1 M.A, Graphic Arts, faculty of Arts, Tarbiat Modares University, Member of Academic Staff/Lecturer, Department of Graphic Arts, University Of Bojnurd, Bojnurd,
2 M.A, Islamic Art, faculty of Arts, Tarbiat Modares University, Member of Academic Staff/Lecturer, Department of Islamic Art, University Of Birjand, Birjand, Iran, Corresponding Author,
چکیده [English]

Rahimabad Garden built in Qajar era, is located at the end of Modares street in Birjand city. The most significant decorations in Qajar architecture include: tile setting, plastering and mirror works among which the latter two are more noticeable in Rahimabad Garden. Among the important characteristics of this edifice are stunning designs like animal busts, flower vases, arabesques and floral sprays. The architectural ornamentations of this edifice have not yet been studied. The motifs in this paper are explored in the context of artistic traditions of architectural ornamentations. Drawing on published material and interviews with the Birjand’s architecture experts, the method through which this paper is conducted is descriptive-analytic, in some cases comparative to historical instances.The results indicate the variety of ornamentations, naturalistic aspect of decorative motifs, installation of animal busts, and the influences of Sasanian art.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plastering
  • Mirror works
  • Rahimabad Garden Edifice
  • Qajar Era
  • Birjand
  • Architecture