دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، زمستان 1399، صفحه 4-158 
8. تحلیلی بر طرح و نقوش و بررسی ریشه‌های تاریخی قوچ‌های سنگی در گورستان‌های دوران اسلامی ایران

صفحه 121-137

اسماعیل معروفی اقدم؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ بهروز افخمی؛ فریبرز طهماسبی