تعداد مقالات: 246
29. دفاعیه‌ای از نقاشی: تحلیل دیباچه قطب‌الدین محمد بر مرقع شاه تهماسب با رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی تحلیلی

دوره 13، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 5-15

حنیف رحیمی پردنجانی؛ علی اصغر شیرازی؛ محسن مراثی


30. تحلیل بینامتنی متن و نگاره‌های نسخه خطی 996ه. ق دیوان جیبی اکبرشاه

دوره 14، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 5-21

نیلوفر مایلی برجلویی؛ جواد علیمحمدی اردکانی


33. بررسی و تحلیل موضوع و مضمون شیعی در نگاره های محمود فرشچیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

مصطفی سیاسر؛ اصغر فهیمی‌فر؛ سید سعید زاهد زاهدانی؛ اصغر جوانی


34. بررسی سیرتحول چهره‌نگاری در نگارگری ایران تا انتهای دورۀ صفوی

دوره 7، شماره 24، زمستان 1391، صفحه 15-36

محمدکاظم حسنوند؛ شهلا آخوندی


35. ارتباط دست‌برتری با مبانی حرکتی در خط نستعلیق

دوره 8، شماره 28، زمستان 1392، صفحه 15-25

امین ایران‌پور؛ علی‌اصغر شیرازی


36. مطالعۀ تطبیقی جانوران ترکیبی در هنر هخامنشیان و آشوریان

دوره 11، شماره 39، پاییز 1395، صفحه 16-33

ابوالقاسم دادور؛ رویا روزبهانی


37. کتیبه‌های ضریح شیر و شکر امام رضا (ع) از منظر مبانی اعتقادی شیعه

دوره 11، شماره 40، زمستان 1395، صفحه 16-31

اسراء صالحی؛ ابوالقاسم دادور؛ مهدی مکی نژاد


39. بازشناسی الگو‌های آینه‌کاری در بناهای قاجاری شیراز

دوره 7، شماره 23، پاییز 1391، صفحه 17-30

محمد علی‌آبادی؛ سمیه جمالیان


40. تاریخمندی ابزار هنری و معنویت ابزار در هنر اسلامی

دوره 10، شماره 33، بهار 1394، صفحه 17-35

سیده راضیه یاسینی


43. بررسی محتوایی و شکلی کتیبه‌های منظوم فارسی در سفالینه‌های دوران تیموری و صفوی

دوره 10، شماره 36، زمستان 1394، صفحه 18-37

سید رسول موسوی حاجی؛ مرتضی عطایی؛ مریم عسگری وشاره


44. نمادهای جانوری فرّه در هنر ساسانی

دوره 12، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 18-29

غزاله ایرانی ارباطی؛ محمد خزایی


46. بررسی تحلیلی تأثیر مضامین و نقش مایه‌های فلزکاری ساسانی بر فلزکاری آل بویه

دوره 14، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 18-37

ابوالفضل صادقپور فیروزآباد؛ سیدمحمود میرعزیزی