کلیدواژه‌ها = ایران
مطالعه تطبیقی آثار شیشه‌ای تراش برجسته ایران و مصر در سده‌های 3-5 هجری قمری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.16457.3065

حسن بلخاری قهی؛ معصومه زمانی سعدآبادی


مینیاتورهای دریایی مغولان هند، حلقۀ مفقودۀ فرش‌های پرتغالی

دوره 14، شماره 49، فروردین 1398، صفحه 71-87

10.22070/negareh.2019.959

حسام کشاورز؛ اصغر فهیمی‌فر؛ حسنعلی پورمند


مقایسه تطبیقی نقوش چاپ باتیک ایران و هند

دوره 11، شماره 38، تیر 1395، صفحه 90-106

10.22070/negareh.2016.362

سیما فتح‌اله‌زاده؛ عبدالرضا چارئی


تأثیر هنر ایران بر سفالگری چین با تأکید بر دورۀ اسلامی

دوره 10، شماره 35، آذر 1394، صفحه 48-60

10.22070/negareh.2015.254

بتول لطفی؛ عباس اکبری؛ محسن جاوری


بررسی تداوم استفاده از زعفران در هنر کتاب‌آرایی ایران

دوره 8، شماره 28، بهمن 1392، صفحه 5-13

گل اندام شریفی؛ گلفام شریفی


روش‌هایی برای ایجاد طنز در اعلان و بازتاب آن در گرافیک معاصر ایران

دوره 8، شماره 26، تیر 1392، صفحه 73-87

داریوش وارث؛ خشایار قاضی‌زاده


بررسی سیرتحول چهره‌نگاری در نگارگری ایران تا انتهای دورۀ صفوی

دوره 7، شماره 24، دی 1391، صفحه 15-36

محمدکاظم حسنوند؛ شهلا آخوندی