کلیدواژه‌ها = معماری
بررسی و سیر تحوّل تزیینات دیوارنگاره در معماری قلعه نهچیر مبارکه اصفهان

دوره 16، شماره 57، فروردین 1400، صفحه 171-189

10.22070/negareh.2021.5064.2395

فرزانه کرکوندی اصفهانی؛ علی رضا محمدی میلاسی؛ احمد رضا میرمقتدایی؛ رسول کمالی دولت آبادی


مطالعه سیر تحول نقوش قوارهبری در مجموعه کاخ‌های گلستان

دوره 15، شماره 54، تیر 1399، صفحه 111-129

10.22070/negareh.2020.1242

قباد کیانمهر؛ بهاره تقوی نژاد؛ صدیقه میرصالحیان


واکاوی کمّی و کیفی اُرسی در خانه‌های قاجار اردبیل

دوره 15، شماره 54، تیر 1399، صفحه 131-145

10.22070/negareh.2020.1243

آزیتا بلالی اسکویی؛ میلاد یونسی؛ زهرا افشاریان


روشی نو در ترسیم نقش‌مایه‌های گره ده تند و کند

دوره 14، شماره 51، مهر 1398، صفحه 53-63

10.22070/negareh.2019.3481.1947

مجید دهشتی؛ مهدی خوش نژاد؛ محمد منان رئیسی


تزیینات گچ‌بری و آیینه کاری عمارت باغ رحیم آباد بیرجند

دوره 8، شماره 27، آذر 1392، صفحه 49-59

سمیه خزاعی مسک؛ آرزو پایدارفرد


بازشناسی الگو‌های آینه‌کاری در بناهای قاجاری شیراز

دوره 7، شماره 23، مهر 1391، صفحه 17-30

محمد علی‌آبادی؛ سمیه جمالیان