کلیدواژه‌ها = نقاشی
تعداد مقالات: 4
1. دفاعیه‌ای از نقاشی: تحلیل دیباچه قطب‌الدین محمد بر مرقع شاه تهماسب با رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی تحلیلی

دوره 13، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 5-15

حنیف رحیمی پردنجانی؛ علی اصغر شیرازی؛ محسن مراثی