کلیدواژه‌ها = هنر اسلامی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی نقوش ملیله‌کاری زنجان و تطبیق آن با نقشمایه‌های هنر تزئینی اسلامی و مدل هندسی فراکتال

دوره 14، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 58-75

الناز عزیزی؛ محمدرضا شریف زاده؛ عطاالله کوپال


4. بررسی تطبیقی طرح و نقش جلدهای دورۀ تیموری و ممالیک مصر

دوره 11، شماره 39، پاییز 1395، صفحه 76-89

کبری دادمحمدی؛ مهرناز آزادی بویاغچی


5. بازتاب آراء فلوطین در زیبایی‌شناسی هنر ایرانی _اسلامی (با تأکید بر کتاب‌آرایی و معماری)

دوره 11، شماره 38، تابستان 1395، صفحه 22-34

ماه منیر شیرازی؛ اشرف السادات موسوی لر


6. تاریخمندی ابزار هنری و معنویت ابزار در هنر اسلامی

دوره 10، شماره 33، بهار 1394، صفحه 17-35

سیده راضیه یاسینی


7. بررسی ویژگی‌ها و زیبایی‌شناسی منبر مشکول، شاهکار هنر‌های چوبی جهان اسلام

دوره 7، شماره 23، پاییز 1391، صفحه 5-16

مصطفی ملکی گلندوز؛ میرروح‌الله محمدی