نویسنده = ������������������� ��������
مطالعه نقوش هندسی و مفاهیم آن‌ها در نسخه مصور سه مثنوی خواجوی کرمانی (کتابخانه بریتانیا، add. 18113)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2020.5609.2529

فاطمه شه کلاهی؛ اصغر فهیمی‌فر


خوانش نقاشی قهوه‌خانه‌ای براساس مفهوم مکالمه در نظریه هرمنوتیک مدرن گادامر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22070/negareh.2021.13586.2650

الهام طاهریان؛ اصغر فهیمی‌فر؛ محمد کاظم حسنوند


بررسی تأثیر نقاشی نگارگری ایرانی بر نگارگری معاصر پاکستان (2021-1947م)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15964.2998

زهره پیرزاده؛ خشایار قاضی زاده؛ اصغر فهیمی‌فر؛ صفا کاضمیان مقدم


بررسی و تحلیل موضوع و مضمون شیعی در نگاره‌های محمود فرشچیان

دوره 15، شماره 54، تیر 1399، صفحه 21-39

10.22070/negareh.2020.1235

مصطفی سیاسر؛ اصغر فهیمی‌فر؛ سید سعید زاهد زاهدانی؛ اصغر جوانی


مینیاتورهای دریایی مغولان هند، حلقۀ مفقودۀ فرش‌های پرتغالی

دوره 14، شماره 49، فروردین 1398، صفحه 71-87

10.22070/negareh.2019.959

حسام کشاورز؛ اصغر فهیمی‌فر؛ حسنعلی پورمند


رویکردهای عرفانی در طراحی کتیبه های کوفی معقد

دوره 8، شماره 27، آذر 1392، صفحه 5-19

فرناز معصوم زاده؛ اصغر فهیمی‌فر؛ صداقت جباری


ویژگی‌های حروف‌نگاری فارسی در طراحی اعلان در گرافیک ایران

دوره 8، شماره 25، فروردین 1392، صفحه 89-102

اصغر فهیمی‌فر؛ منصور مهرنگار؛ صبا سینکی؛ سیدمحمدتقی طباطبایی بافقی