دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مطالعه نقوش هندسی و مفاهیم آن‌ها در نسخه مصور سه مثنوی خواجوی کرمانی (کتابخانه بریتانیا، add. 18113)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2020.5609.2529

فاطمه شه کلاهی؛ اصغر فهیمی‌فر


سیر تحول دیونگاری در نقاشی ایرانی با تاکید بر شاهنامه نگاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2020.5558.2516

حمیدرضا حسامی؛ علیرضا شیخی


مطالعه تحلیلی و تطبیقی نقوش بز در سنگ نگاره های منطقه "شترسنگ" خراسان رضوی با نقوش مشابه در فلات ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22070/negareh.2020.5358.2467

فرزانه نجفی


جایگاه کتیبه‌نگاری در حکومت‌های شیعی سده‌های سوم تا پنجم هجری قمری با تأکید بر آثار فاطمیان و آل‌بویه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.22070/negareh.2021.14440.2766

محمدعلی رجبی؛ حسین شجاعی قادیکلائی؛ خشایار قاضی زاده؛ محمد حسین رجبی دوانی


تحلیلی بر صور تحول در هنرهای صناعی دوره صفوی با تاکید بر فلزکاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14281.2737

فروغ عموئیان؛ حسن بلخاری قهی؛ یعقوب آژند


مطالعۀ تحلیلی همنشینی نقش گیاه زنبق و خشخاش بر ظروف زرین‌فام عصر صفوی از منظر اجتماعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14392.2757

سیده مریم پورصالح امیری؛ سید سعید سید احمدی زاویه


تحلیل انتقادی گفتمان مسلط بر بازنمایی مولوی در کتاب ثواقب المناقب (برمبنای نظریه فرکلاف)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14350.2750

فاطمه مهرابی؛ سید سعید سید احمدی زاویه


مطالعه و تحلیل نقوش هندسی گسسته در ظروف فلزی دوره سلجوقی (نمونه موردی چهار اثر فلزی موجود در موزه ارمیتاژ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14220.2735

شیوا کاشانی ایلخچی؛ ابولفضل عبدالهی فرد؛ حمیده حرمتی


تطبیق و تحلیل صوری آرایه‌های به‌کاررفته در صفحات تزیینِ اولین نسخ خطی قرآنی و اناجیل اینسولار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.13864.2686

محبوبه نفری قلعه؛ مهیار اسدی


نوگرایی نگارگری در گفتمان‌های اجتماعی ایران معاصر با تمرکز بر رویکرد تحلیل گفتمان «ارنست لاکلا وشانتال موفه »

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.13669.2662

مریم خدام محمدی؛ زهرا رهبرنیا؛ محمد رضا مریدی


مطالعه خط کانجی برروی سفالینه‌های چینی بدست آمده از حفاری های باستان شناسی قلعه الموت قزوین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.5540.2514

کامبیز کبیری؛ پرستو مسجدی؛ حمیده چوبک


مطالعه زمینه های گسترش و تنوع در هنر تذهیب دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.5385.2477

عاطفه شفیعی؛ علیرضا شیخی


خوانش آثار پیکرنگاری مهرعلی، نقاش دوره قاجار با رویکرد ترامتنیت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14597.2783

الناز عزیزی


بررسی خاستگاه، فرم و مضمون در کتیبه‌های دارای صورت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22070/negareh.2021.14716.2808

صفورا حکیمی؛ امیرحسین صالحی؛ مهدی امرایی


مطالعه تطبیقی نشانه های تصویری و ساختاری سنگ افراشته های قبرستان شادباد مشایخ و خالد نبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22070/negareh.2021.14274.2736

فرزانه نجفی


خوانش نگاره‌های نسخ معراج‌نامه بر اساس آرای نورتروپ فرای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22070/negareh.2021.14159.2723

ندا وکیلی؛ پریسا شاد قزوینی؛ منصور حسامی کرمانی


خوانش نقاشی قهوه‌خانه‌ای براساس مفهوم مکالمه در نظریه هرمنوتیک مدرن گادامر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22070/negareh.2021.13586.2650

الهام طاهریان؛ اصغر فهیمی‌فر؛ محمد کاظم حسنوند


بررسی مطابقت و میزان ساختار مواد و فرمول‌های شیمیایی با نقوش هندسی اسلامی (با تأکید بر هندسه نقوش اسلامی در معماری ایران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22070/negareh.2021.14953.2856

علی اصغر کرم قشقایی؛ محمد رضا شریف زاده؛ حسین اردلانی


مطالعه‌ای در سیر تحوّل ساختار دیباچه های مرقّع عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22070/negareh.2021.14498.2771

حنیف رحیمی پردنجانی


مطالعۀ شیوۀ قلم گذاری درآثارچلیپای سیّد علی‌خان تبریزی بر پایۀ حُسنِ تشکیل مفردات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22070/negareh.2021.14349.2749

سیده فرشته حسینی رشتخوار؛ علی نعمتی بابای لو


تحلیل هندسی طرح لچک‌ترنج در قالی‌های دورۀ صفوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22070/negareh.2021.5743.2571

ربابه تقی زاده بروجنی؛ روح اله عباسی شورشجانی


الگوهای ساختاری نگاره اسلیمی در حاشیه قالی‌های سده دهم ه.ق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.15107.2883

رضوان احمدی پیام؛ عفت السادات افضل طوسی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ مهدی کشاورز افشار


خوانش جامعه‌شناختی آرایه‌های فلزی درب‌ مسجد صاحب الامر تبریز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.15008.2865

ریحانه رشیدی؛ مهدی محمدزاده


پژوهشی بر شناخت گونه‌ها و نشانه‌های تصویری سنگ قبرهای گورستان‌های تاریخی روستای سمغان(استان فارس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.14643.2810

نادیا عشایری؛ بهزاد وثیق


بازتاب تصاویر زنان در قالی‌های تصویری دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.14637.2791

عبداله میرزایی؛ فاطمه باقری زاده


بررسی کاربرد و چگونگی اجرای مورّب‌‌نویسی در نسخ خطی سدۀ هفتم و هشتم هجری (براساس نسخ خطی کتابخانه و موزه ملی ملک)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.13804.2679

شهاب شهیدانی؛ محمدمهدی قادریان؛ علی رضا محمدی میلاسی


شمایل نگاری تزئینات کاشیکاری خانه‌های تاریخی شیراز در عصر قاجاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.13709.2667

بهزاد وثیق؛ رقیه موسوی


نشانه شناسی اجتماعی واقعه ی معاد در نگارگری عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.13553.2647

ندا شفیقی


مطالعۀ تطبیقی آیین سماع در سماع‌نامه‌ها و نگارگری ایرانی با رویکرد شمایل‌نگاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22070/negareh.2021.14894.2842

مهدی مختاری؛ نرگس ذاکر جعفری


گونه‌شناسی و تحلیل تشعیرسازی در مکتب تبریز دوم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22070/negareh.2021.14618.2788

عبدالکریم عطارزاده؛ سارا رهبر


مفهوم جایگاه بدن ناصرالدین‌شاه در نقاشی تالار آینه کمال‌الملک بر مبنای نظریه یوری لوتمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22070/negareh.2021.5018.2366

شراره افتخاری یکتا؛ امیر نصری؛ مهدی محمدزاده


نمود خصلت های هنری رضا عباسی در ارقام و کتیبه هایش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.15689.2957

مژده مخلصی؛ امیر مازیار


بررسی و تحلیل تصویر داریوش در نقش برجسته های بیستون و نقش رستم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.15450.2932

هادی قائم پناه


بررسی بازنمایی صور طبیعی در کاشی های زرین فام کاشان در سدۀ 6 تا 8 هجری بر مبنای آراء کوماراسوامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.15377.2924

سکینه خاتون محمودی


مطالعۀ بصری تایپ‌فیس «قرآنیِ زین‌العابدین»، مورداستفاده در قرآن‌های چاپ سربی (1242-1271ق.)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.15303.2912

فائزه طاهری؛ علی بوذری


مطالعه تطبیقی تصویر زن و نقوش همراه در آثار هنری بین النهرین و سر سنجاق های لرستان بر اساس کهن الگوی یونگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.14814.2826

ماندانا محمودی؛ بیتا سودایی


مطالعه تحلیلی ساختار نگاره‌های نسخه خمسه نظامی سال 909 هجری موجود در کتابخانه بادلیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.14701.2805

مرضیه غفوری؛ سیدرضا حسینی


ماهیت چند معنایی نشانه‌های تصویری در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2021.14449.2767

شهریار شکرپور؛ فریبا ازهری


مطالعه فرمی و نمادین نقش‌مایه پرنده در شاهنامه بایسنقری و هفت اورنگ جامی (بر اساس آراء اندیشمندان اسلامی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.14393.2758

مریم رحمتی خامنه؛ میثم براری


تحلیل اسب نگاره های آبی فام در نگارگری های ایران در سده های ده تا دوازدهم هـ ق/ شانزدهم تا هجدهم میلادی از منظر عرفان، اسطوره و تمثیل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.14389.2755

آذر باقری؛ زهرا فنایی؛ سید علی مجابی


مطالعه و تحلیل شیوه‌ی اجرایی خاتم معرق از دوره‌ی قاجار تا دهه‌ی اخیر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15938.2995

سمیرا عرب؛ غلامعلی حاتم؛ فاطمه شاهرودی


بررسی تأثیر نقاشی نگارگری ایرانی بر نگارگری معاصر پاکستان (2021-1947م)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15964.2998

زهره پیرزاده؛ خشایار قاضی زاده؛ اصغر فهیمی‌فر؛ صفا کاضمیان مقدم


مطالعه باستان‌گرایی در نگاره‌های نسخه چاپ سنگی شاهنامه امیر بهادری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15935.2994

فرزانه فلاحی؛ ابوالقاسم دادور


تحلیل بیش‌متنی روابط دین و اسطوره در نقاشی شکار بهرام گور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15862.2978

حجت اله حسنوند؛ محمد خزایی؛ غلامعلی حاتم؛ محمد عارف


تحلیل ارتباط متن و تصویر در نسخه خطی داستان سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال براساس گفتگومندی و پیوستاری زمان و مکان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15853.2979

صدیقه ادراکی؛ حسین عابددوست؛ زیبا کاظم پور


پژوهشی در آثار و احوال میرزا عبدالرزاق کاشی‌پز: پیشگام کاشی‌نگاران شیراز در عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15759.2964

علی اسدپور


تاثیر موقعیت ستارگان بر نگاره‌های انسانی در دو نسخۀ صورالکواکب قرن نهم هجری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15578.2945

سید علی اصغر ربانی؛ سعید خودداری نایینی


مطالعه هنر پیکرنگاری دردربار محمدعلی دولتشاه حاکم کرمانشاه دردوران قاجار(1203-1237)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15471.2934

الهه پنجه باشی


بررسی نگاره مرد سوار بر پرنده در نسخه خطی دقایق الحقایق نصیرالدین محمد المعزم الساعتی الهیکلی با رویکرد آیکونولوژی پانوفسکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15456.2931

فائزه رضایی؛ سعید خودداری نایینی


زیبایی‌شناسی نور و رنگ در صحنه‌پردازی برنامه‌های غیر نمایشی استودیویی معرفت محور با رویکرد حکمت هنر اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15443.2929

نیلوفر سراجی؛ حسن بلخاری قهی


گونه شناسی نشانه های سنگ مزار ارامنه گورستان های خویگان علیای فریدون شهر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15260.2911

روح اله رحمانی؛ ذبیح اله بختیاری؛ همایون مومنی؛ مهدی امرایی


تفسیری بر نگاره دوبرگی کتاب ولادت اسکندر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15013.2868

مژگان اسمعیلی فر؛ مهتاب مبینی


نقش مخاطب در میدان هنر چند رسانه ای جدید با تاکید بر آثار احمد نادعلیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.14682.2801

راضیه مختاری دهکردی


شناسایی و تبیین ماهیت شر در نگاره های فالنامه ی درسدن بر اساس آراء ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.16046.3007

فرزانه واحددهکردی؛ زهرا فنایی؛ مهدی دهباشی؛ علی مجابی


قاب‌های زمان: گونه‌های تجسم زمانِ روایی در نقاشی قهوه‌خانه‌ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22070/negareh.2022.16219.3032

عبدالله آقائی؛ فاطمه نصیری؛ بهرام احمدی


تحلیل بوردیویی تصمیمات هنری کمال‌الملک در میدان هنر ایران در عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22070/negareh.2022.16131.3020

پگاه چغند؛ طاهر رضازاده


بازخوانی سنتِ کپی‌سازی در نقاشی ایرانیِ دورۀ گذار بر اساسِ رویکرد «ازآن‌خودسازی»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22070/negareh.2022.16119.3016

نورااکرم گودرزی؛ طاهر رضازاده


مطالعه و بررسی میدانیِ بازشناسی رنگین‌نگاره‌های کوه دمبه اصفهان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.16602.3086

سارا صادقی؛ حمیدرضا قربانی؛ منیژه هادیان دهکردی؛ اردشیر جوانمردزاده


نشانه‌شناسی لباس‌ها در نگاره‌های محمد سیاه قلم مبتنی بر آراء رولان بارت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2023.16743.3105

زینب کریمی بابااحمدی؛ خشایار قاضی زاده


گونه‌شناسی آرایه‌های تزئینی بازشوهای شهر تاریخی ماسوله، مطالعه موردی محله ریحانه‌بر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.16594.3084

سعید حسن پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وندشعاری


بررسی نقوش گیاهی در تزئینات گچبری طاق نمای گنبدخانه مسجد جامع هفتشویه اصفهان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.16587.3082

محسن موحدی؛ بهاره تقوی نژاد؛ غلامرضا هاشمی؛ مهدی دوازده امامی


مطالعه تطبیقی آثار شیشه‌ای تراش برجسته ایران و مصر در سده‌های 3-5 هجری قمری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.16457.3065

حسن بلخاری قهی؛ معصومه زمانی سعدآبادی


بررسی تطبیقی ساختار و گونه شناسی تندیس های عَلم دوران صفوی، قاجار و معاصر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.16297.3050

روح اله رحمانی؛ مهدی امرایی


تحلیل گفتمان پوسترهای با موضوع «مقاومت» جنگ ایران و عراق براساس آراء مربع ایدئولوژیک «ون‌دایک»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.16230.3033

منصور کلاه کج


تبیین تطبیقی نظام‌های هندسه فراکتال در سازماندهی معماری و آرایه‌های مسجد نصیرالملک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.16197.3028

فرناز فرشید راد؛ ایرج اعتصام؛ وحید قبادیان


آسیب‌شناسی اقتصاد هنرهای تجسمی و ارائه راهکارهای بهبود آن: مطالعه موردی استان گلستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.16005.3004

غلامرضا حسنی؛ مجید اشرفی


تحلیل ساختار و مضمون طرح قالیچه محرابی محفوظ در موزه توپقاپی بر اساس آراء کوماراسوامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.15882.2984

ساحل عرفان منش؛ علی پیری


تحلیل ویژگی‌های بصری دیوارنگاره‌های سقف بقعه سید رکن الدین بر اساس رویکرد آیکونولوژی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.15770.2967

زینب صمدنژادآذر؛ فرنوش شمیلی؛ یاسر حمزوی


"مطالعه سیرتحول تمثال های نقاشی شده مینایی با تصویرشاهان دردوره قاجار(فتحعلی شاه تا ناصرالدین شاه)"

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.15874.2982

الهه پنجه باشی


واکاوی ساختار نگاره به بند کشیدن ضحاک در شاهنامه بایسنقری و طهماسبی با تکیه بر نظریۀ ولادمیر پراپ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.15769.2966

جواد امین خندقی؛ محبوبه ذباح


تحلیل جنبه‌های نمادین آیه نور در محراب‌های مساجد ایران سده‌های ۵ تا ۱۰ ه.ق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.15610.2952

سمیه آرزوفر؛ محسن مراثی