دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی اصول صفحه‌آرایی صفحات افتتاح قرآن‌های موزه شیخ احمد جامی سده 8 تا13ه.ق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

منیره گزیکی نزاد؛ علیرضا شیخی


2. بازگشایی مفهوم جن در قرآن و تطبیق آن با نگاره مولانا و دیوآب در نسخه ثواقب المناقب بر اساس نقد اسطوره‌ای نورتروپ فرای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

سودا ابوالحسن مقدمی؛ بهمن نامور


3. تحلیل نگاره‌های معمارانه در اسکناس‌های دوره جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

سحر طوفان


5. پژوهشی بصری در پیشینه، ویژگی ها و بازنمایی نقوش تمدنهای دیگر در نقش برجستۀ بیستون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

هادی قائم پناه؛ مهتاب مبینی


6. هندسه در نگارگری به مثابه هنر قدسی در آثار کمال الدین بهزاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

علی اصغر کرم قشقایی؛ حسین اردلانی


7. تأویل مفاهیم عددی و رموز هندسی نهفته در تزئینات و معماری گنبد سلطانیه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

لیدا بلیلان اصل؛ سعید حسن پور لمر؛ حنانه فیاض مقدم


8. تحلیلی بر مضامین کتیبه‌های مذهبی ایوان‌های صحن عتیق حرم مطهر رضوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

ملوسک رحیم زاده تبریزی؛ غلامعلی حاتم؛ محمد خزایی؛ محمد عارف؛ غلامعلی حاتم


9. سیر تحول نگاره‌های حمام از نظر ساختاری و تزئینی در سده‌های نهم تا یازدهم هجری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

آزیتا بلالی اسکویی؛ پریا زیرک سیما


10. مطالعه نقوش هندسی و مفاهیم آن‌ها در نسخه مصور سه مثنوی خواجوی کرمانی (کتابخانه بریتانیا، add. 18113)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

فاطمه شه کلاهی؛ اصغر فهیمی‌فر


11. معرفی ویژگیهای طراحی و شخصیت پردازی در نسخه چاپ سنگی مجالس‌المتقین، مصور شده توسط عبدالجلیل(تصویرگر ناشناس) و تطبیق آن با نمونه‌های مشابه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

مهناز شایسته فر؛ فاطمه عسگری؛ ابوتراب احمدپناه


12. سیر تحول دیونگاری در نقاشی ایرانی با تاکید بر شاهنامه نگاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

حمیدرضا حسامی؛ علیرضا شیخی


13. مطالعه تطبیقی سرپوش ها و آسمانه های تصویرشده در نگاره های دوره صفوی با تاکید بر جنسیت(نمونه های موردی: شاهنامه رشیدا و هفت اورنگ جامی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

آزیتا بلالی اسکویی؛ میلاد طبقچی سالم


14. ارتباط موضوع و رنگ در کاشی‌نگاره‌‌های عاشورایی تکیه معاون‌الملک کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

آتنا شیرزادی؛ محمد درویشی؛ داود بکائیان


15. تحلیل شمایل شناشانه سکه های تشریفاتی آل بویه براساس نظریه اروین پانوفسکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

رضوان احمدی پیام؛ ابوالقاسم دادور


16. مطالعه ای بر گفتمان چندوجهی نوشتار/تصویر در هنر معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

اعظم حکیم؛ زهرا پاکزاد؛ مسعود کوثری


17. تحلیل ساختار و ویژگی‌های بصری کتیبه کوفی سوره یس مسجدجامع شوشتر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

سحر صالحی؛ محمد خزائی؛ سید ابوتراب احمدپناه


18. "نگرشی تحلیلی به منظره سازی در نقاشی های محمود خان ملک الشعرا در دوره دوم قاجار "

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

الهه پنجه باشی


20. ویژگی های بصری تذهیب قرآن‌های مجموعه شیخ احمد جامی( مطالعه پنج اثر از ادوار سلجوقی تا قاجار)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

رزا نیک ذات؛ علیرضا شیخی


21. نقش طاووس در کاشی‌کاری‌ حرم مطهر رضوی، با تأکید بر گنبد الله‌وردیخان از دورۀ صفویه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

عطیه خان حسین آبادی


22. بررسی مفهوم چندصدایی و گفتگومندی میخائیل باختین در نگاره‌های رضا عباسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

فاطمه شه کلاهی؛ اصغر فهیمی‌فر


23. مطالعه تطبیقی نقش‌مایه گریفین در ایران و یونان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

بیتا مصباح؛ سارا شادرخ


24. تداوم نقشمایه های گیاهی و هندسی ساسانی در تزیینات گچبری مسجد سیمره

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

مهتاب مبینی؛ طیبه شاکرمی


25. معراج سلطان محمد و برگرفتگی‌های نقاشان معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

منیژه کنگرانی فراهانی؛ بهمن نامورمطلق؛ محمد علی خبری؛ محمدرضا شریف زاده


26. بررسی تطبیقی نقوش جووک‌ درب ‌‌های بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با درب‌ های مقبره خواجه احمد یسوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

زینب مرادیان قوجه بگلو؛ مهدی محمدزاده؛ شهریار شکرپور؛ امید شیخ بگلو


27. شناسایی عوامل ظهور مضامین مذهبی و مؤلفه‌های اهمیت آن در دیوارنگاره‌های بناهای مذهبی عصر قاجار (مطالعه موردی: بقاع متبرکه استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

عطیه یوزباشی؛ سید رضا حسینی؛ عبدالرضا چارئی


28. مطالعه نقشمایه درفش‌های موجود در شاهنامه شاه طهماسبی بر مبنای ابزارهای تحلیلی رویکرد نشانه‌شناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

شیوا کاشانی ایلخچی؛ مهدی کاظم پور


30. مطالعه تحلیلی و تطبیقی نقوش بز در سنگ نگاره های منطقه "شترسنگ" خراسان رضوی با نقوش مشابه در فلات ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

فرزانه نجفی


31. تحلیل مضامین و محتوای نقوش ضرب شده بر فلوس‌های دورۀ صفوی با تاکید بر نقوش شیر و خورشید

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

محمد اکبری؛ مجیدرضا مقنی پور


32. سفالینه زرین‌فام عصر صفوی: بازشناخت فرم، طرح و مراکز ساخت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

سیدهاشم حسینی؛ فرزانه فرخ فر


33. نقوش گیاهان اساطیری و مقدس در هنر اشکانی با تاکید بر نقوش مسکوکات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

منا منتظری هدشی؛ بیتا سودایی؛ حسین علیزاده؛ حسن درخشی


34. مقایسه آرای جلال آل احمد و داریوش شایگان پیرامون هنر معاصر ایران با تاکید بر مسئله هویت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

سید احسان روح الامین؛ مرتضی افشاری


35. تحلیل ویژگی های شخصیت پردازی در نگاره‌های شاهنامه تهماسبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

فریبا معصومی پور؛ فرزانه فرخ فر


36. گونه‌شناختی، طبقه‌بندی و تحلیل سنگ‌مزارهای اسلامی شمال‌غرب ایران (مطالعه موردی دوره ایلخانی تا پایان دوره صفویه)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

سعید ستارنژاد؛ مصیب نریمانی؛ شیما عزیزی


37. مطالعه ی تحلیلی درنگارگری ارامنه ایران:خوانش نگاره های تولد مسیح

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

رفعت حسینی نژاد؛ نادیا معقولی


38. ماهیت چند معنایی نشانه‌های تصویری در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

شهریار شکرپور؛ فریبا ازهری


39. تحلیل تطبیقی عناصر بصری آرایه‌های گچی گنبد سلطانیه و دو بنای بقعه سید رکن الدین و بقعه سیدشمس‌الدین در یزد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

فرنوش شمیلی؛ زینب صمدنژادآذر؛ یاسر حمزوی


40. جایگاه کتیبه‌نگاری در حکومت‌های شیعی سده‌های سوم تا پنجم هجری قمری با تأکید بر آثار فاطمیان و آل‌بویه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

محمدعلی رجبی؛ حسین شجاعی قادیکلائی؛ خشایار قاضی زاده؛ محمد حسین رجبی دوانی


41. مطالعه تطبیقی ریخت‌شناسانه قندیل‌های شیشه‌ای ایران و مصر در قرن‌های 7-3 ه.ق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

معصومه زمانی سعدآبادی؛ فرنوش شمیلی