دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی اصول صفحه‌آرایی صفحات افتتاح قرآن‌های موزه شیخ احمد جامی سده 8 تا13ه.ق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22070/negareh.2020.5892.2604

منیره گزیکی نزاد؛ علیرضا شیخی


2. بازگشایی مفهوم جن در قرآن و تطبیق آن با نگاره مولانا و دیوآب در نسخه ثواقب المناقب بر اساس نقد اسطوره‌ای نورتروپ فرای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22070/negareh.2020.5868.2599

سودا ابوالحسن مقدمی؛ بهمن نامور


4. پژوهشی بصری در پیشینه، ویژگی ها و بازنمایی نقوش تمدنهای دیگر در نقش برجستۀ بیستون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2021.13455.2634

هادی قائم پناه؛ مهتاب مبینی


5. تأویل مفاهیم عددی و رموز هندسی نهفته در تزئینات و معماری گنبد سلطانیه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2021.5825.2590

لیدا بلیلان اصل؛ سعید حسن پور لمر؛ حنانه فیاض مقدم


6. تحلیلی بر مضامین کتیبه‌های مذهبی ایوان‌های صحن عتیق حرم مطهر رضوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2020.5685.2557

ملوسک رحیم زاده تبریزی؛ غلامعلی حاتم؛ محمد خزایی؛ محمد عارف


7. سیر تحول نگاره‌های حمام از نظر ساختاری و تزئینی در سده‌های نهم تا یازدهم هجری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2021.5634.2540

آزیتا بلالی اسکویی؛ پریا زیرک سیما


8. مطالعه نقوش هندسی و مفاهیم آن‌ها در نسخه مصور سه مثنوی خواجوی کرمانی (کتابخانه بریتانیا، add. 18113)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2020.5609.2529

فاطمه شه کلاهی؛ اصغر فهیمی‌فر


9. معرفی ویژگیهای طراحی و شخصیت پردازی در نسخه چاپ سنگی مجالس‌المتقین، مصور شده توسط عبدالجلیل(تصویرگر ناشناس) و تطبیق آن با نمونه‌های مشابه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2020.5598.2531

مهناز شایسته فر؛ فاطمه عسگری؛ ابوتراب احمدپناه


10. سیر تحول دیونگاری در نقاشی ایرانی با تاکید بر شاهنامه نگاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2020.5558.2516

حمیدرضا حسامی؛ علیرضا شیخی


11. مطالعه تطبیقی سرپوش ها و آسمانه های تصویرشده در نگاره های دوره صفوی با تاکید بر جنسیت(نمونه های موردی: شاهنامه رشیدا و هفت اورنگ جامی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2020.5510.2510

آزیتا بلالی اسکویی؛ میلاد طبقچی سالم


12. تحلیل شمایل شناشانه سکه های تشریفاتی آل بویه براساس نظریه اروین پانوفسکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2021.5461.2501

رضوان احمدی پیام؛ ابوالقاسم دادور


13. مطالعه ای بر گفتمان چندوجهی نوشتار/تصویر در هنر معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2020.5454.2500

اعظم حکیم؛ زهرا پاکزاد؛ مسعود کوثری


14. "نگرشی تحلیلی به منظره سازی در نقاشی های محمود خان ملک الشعرا در دوره دوم قاجار "

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2021.5428.2491

الهه پنجه باشی


16. ویژگی های بصری تذهیب قرآن‌های مجموعه شیخ احمد جامی( مطالعه پنج اثر از ادوار سلجوقی تا قاجار)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2020.5417.2486

رزا نیک ذات؛ علیرضا شیخی


17. مطالعه تطبیقی نقش‌مایه گریفین در ایران و یونان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2021.5250.2482

بیتا مصباح؛ سارا شادرخ


18. تداوم نقشمایه های گیاهی و هندسی ساسانی در تزیینات گچبری مسجد سیمره

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2020.5119.2396

مهتاب مبینی؛ طیبه شاکرمی


19. شناسایی عوامل ظهور مضامین مذهبی و مؤلفه‌های اهمیت آن در دیوارنگاره‌های بناهای مذهبی عصر قاجار (مطالعه موردی: بقاع متبرکه استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.22070/negareh.2021.5789.2581

عطیه یوزباشی؛ سید رضا حسینی؛ عبدالرضا چارئی


21. مطالعه تحلیلی و تطبیقی نقوش بز در سنگ نگاره های منطقه "شترسنگ" خراسان رضوی با نقوش مشابه در فلات ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22070/negareh.2020.5358.2467

فرزانه نجفی


22. تحلیل مضامین و محتوای نقوش ضرب شده بر فلوس‌های دورۀ صفوی با تاکید بر نقوش شیر و خورشید

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22070/negareh.2021.5778.2576

محمد اکبری؛ مجیدرضا مقنی پور


23. سفالینه زرین‌فام عصر صفوی: بازشناخت فرم، طرح و مراکز ساخت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22070/negareh.2021.5723.2570

سیدهاشم حسینی؛ فرزانه فرخ فر


24. نقوش گیاهان اساطیری و مقدس در هنر اشکانی با تاکید بر نقوش مسکوکات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22070/negareh.2021.5620.2534

منا منتظری هدشی؛ بیتا سودایی؛ حسین علیزاده؛ حسن درخشی


25. تحلیل تطبیقی عناصر بصری آرایه‌های گچی گنبد سلطانیه و دو بنای بقعه سید رکن الدین و بقعه سیدشمس‌الدین در یزد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

10.22070/negareh.2021.13718.2672

فرنوش شمیلی؛ زینب صمدنژادآذر؛ یاسر حمزوی


26. جایگاه کتیبه‌نگاری در حکومت‌های شیعی سده‌های سوم تا پنجم هجری قمری با تأکید بر آثار فاطمیان و آل‌بویه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.22070/negareh.2021.14440.2766

محمدعلی رجبی؛ حسین شجاعی قادیکلائی؛ خشایار قاضی زاده؛ محمد حسین رجبی دوانی


27. مطالعه تطبیقی ریخت‌شناسانه قندیل‌های شیشه‌ای ایران و مصر در قرن‌های 7-3 ه.ق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.22070/negareh.2021.13545.2645

معصومه زمانی سعدآبادی؛ فرنوش شمیلی


28. تحلیلی بر صور تحول در هنرهای صناعی دوره صفوی با تاکید بر فلزکاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14281.2737

فروغ عموئیان؛ حسن بلخاری قهی؛ یعقوب آژند


29. مطالعۀ تحلیلی همنشینی نقش گیاه زنبق و خشخاش بر ظروف زرین‌فام عصر صفوی از منظر اجتماعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14392.2757

سیده مریم پورصالح امیری؛ سید سعید سید احمدی زاویه


30. تحلیل انتقادی گفتمان مسلط بر بازنمایی مولوی در کتاب ثواقب المناقب (برمبنای نظریه فرکلاف)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14350.2750

فاطمه مهرابی؛ سید سعید سید احمدی زاویه


31. مطالعه و تحلیل نقوش هندسی گسسته در ظروف فلزی دوره سلجوقی (نمونه موردی چهار اثر فلزی موجود در موزه ارمیتاژ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14220.2735

شیوا کاشانی ایلخچی؛ ابولفضل عبدالهی فرد؛ حمیده حرمتی


32. بوم شناسی گیاهی و جانوری در سفال نگاره های قرون 11 تا 13 ه.ق کرمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14178.2725

حمیدرضا روحانی؛ سعید زاویه؛ حسن سلاجقه


33. تفسیر ساختاری از مبانی فلسفیِ «نظام فیض» بعنوان یکی از عوامل حرکت ساز بر بازیابی آرایه اسلیمی در عصر عباسیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14156.2722

عرفان حیدری


34. شیوه مشارکت عناصر معماری در انتقال معنی "صدق" در نگاره "گریز یوسف از زلیخا" اثر کمال الدین بهزاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14007.2705

علیرضا باوندیان


35. تطبیق و تحلیل صوری آرایه‌های به‌کاررفته در صفحات تزیینِ اولین نسخ خطی قرآنی و اناجیل اینسولار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.13864.2686

محبوبه نفری قلعه؛ مهیار اسدی


36. تأثیر عکاسی بر تحولات بصری آثار لاکی در دورة قاجار (با تأکید بر قلمدان‌نگاری‌ و چهره‌پردازی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.13716.2668

سکینه خاتون محمودی؛ علیرضا بهارلو


37. نوگرایی نگارگری در گفتمان‌های اجتماعی ایران معاصر با تمرکز بر رویکرد تحلیل گفتمان «ارنست لاکلا وشانتال موفه »

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.13669.2662

مریم خدام محمدی؛ زهرا رهبرنیا؛ محمد رضا مریدی


38. بازشناسی ریشه‌های تزئینات گچ‌بری خانه‌های چهارصفه روستای دوسیران( استان فارس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.13383.2624

نادیا عشایری؛ بهزاد وثیق


39. مطالعه تطبیقی روایت "یوسف" در متون مقدس، ادبیات فارسی و نگاره های بهزاد و فرشچیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.5616.2532

زهرا فنایی؛ مرضیه گلابگیر اصفهانی


40. تبیین جریان هنر اسلامی در نمایشگاه های جهانی، جشنواره های ملی و دوسالانه های هنری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.5559.2517

محمد رضا مریدی؛ بهزاد مریدی


41. مطالعه خط کانجی برروی سفالینه‌های چینی بدست آمده از حفاری های باستان شناسی قلعه الموت قزوین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.5540.2514

کامبیز کبیری؛ پرستو مسجدی؛ حمیده چوبک


42. مطالعه زمینه های گسترش و تنوع در هنر تذهیب دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.5385.2477

عاطفه شفیعی؛ علیرضا شیخی


43. نگاهی به دیوارنگاره های مذهبی قاجار با رویکرد هرمنوتیک فلسفی گادامر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.5324.2472

شیوا زمان پور؛ امیرحسین چیت ساریان


44. تجلی باورهای دینی بر کتیبه‌نگاری مذهبی شمشیرهای دوره‌های صفوی و قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22070/negareh.2020.4799.2321

میترا شاطری؛ پرستو قاسمی


46. مطالعه تطبیقی روایت قرآنی و تصویری معجزه ابراهیم(ع) در نقاشی ایرانی (ابراهیم در آتش)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.4951.2352

مهدی محمدزاده؛ رحیم چرخی؛ سمیه زادامیری


47. دسته بندی شبه نوشتارها در هنرهای اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.4717.2302

امیر فرید


48. خوانش آثار پیکرنگاری مهرعلی، نقاش دوره قاجار با رویکرد ترامتنیت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.14597.2783

الناز عزیزی


49. بررسی خاستگاه، فرم و مضمون در کتیبه‌های دارای صورت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22070/negareh.2021.14716.2808

صفورا حکیمی؛ امیرحسین صالحی؛ مهدی امرایی


50. مطالعه تطبیقی نشانه های تصویری و ساختاری سنگ افراشته های قبرستان شادباد مشایخ و خالد نبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22070/negareh.2021.14274.2736

فرزانه نجفی


51. خوانش نگاره‌های نسخ معراج‌نامه بر اساس آرای نورتروپ فرای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22070/negareh.2021.14159.2723

ندا وکیلی؛ پریسا شاد قزوینی؛ منصور حسامی کرمانی


52. خوانش نقاشی قهوه‌خانه‌ای براساس مفهوم مکالمه در نظریه هرمنوتیک مدرن گادامر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22070/negareh.2021.13586.2650

الهام طاهریان؛ اصغر فهیمی‌فر؛ محمد کاظم حسنوند


54. مطالعه‌ای در سیر تحوّل ساختار دیباچه های مرقّع عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22070/negareh.2021.14498.2771

حنیف رحیمی پردنجانی


55. مطالعۀ شیوۀ قلم گذاری درآثارچلیپای سیّد علی‌خان تبریزی بر پایۀ حُسنِ تشکیل مفردات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22070/negareh.2021.14349.2749

سیده فرشته حسینی رشتخوار؛ علی نعمتی بابای لو


56. تحلیل و بررسی نقوش کاشی کاری تکیه معاون الملک کرمانشاه با استفاده از روش آزمون ناپارامتری آماری (کای اسکوئر)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22070/negareh.2021.13413.2627

محمد مهدی مقدسی


57. تحلیل هندسی طرح لچک‌ترنج در قالی‌های دورۀ صفوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22070/negareh.2021.5743.2571

ربابه تقی زاده بروجنی؛ روح اله عباسی شورشجانی


58. الگوهای ساختاری نگاره اسلیمی در حاشیه قالی‌های سده دهم ه.ق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.15107.2883

رضوان احمدی پیام؛ عفت السادات افضل طوسی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ مهدی کشاورز افشار


59. خوانش جامعه‌شناختی آرایه‌های فلزی درب‌ مسجد صاحب الامر تبریز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.15008.2865

ریحانه رشیدی؛ مهدی محمدزاده


60. پژوهشی بر شناخت گونه‌ها و نشانه‌های تصویری سنگ قبرهای گورستان‌های تاریخی روستای سمغان(استان فارس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.14643.2810

نادیا عشایری؛ بهزاد وثیق


61. کاشی‌نگاره‌ای از عصر قاجار؛ سندی بر تحکیم اقتدار ملی ایران در عرصه بین‌الملل (موجود در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.14641.2795

طاهره بنیسی؛ فهیمه زارع زاده؛ ناصر نوروززاده چگینی


62. مقایسه نظام ترکیب‌بندی سه نگاره‌ی رزم از سه مکتب در نسخه خمسه نظامی 1442 م./ 846 ه.ق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.14319.2745

مینا صدری؛ ملیحه کشیر


63. بازتاب تصاویر زنان در قالی‌های تصویری دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.14637.2791

عبداله میرزایی؛ فاطمه باقری زاده


64. بررسی کاربرد و چگونگی اجرای مورّب‌‌نویسی در نسخ خطی سدۀ هفتم و هشتم هجری (براساس نسخ خطی کتابخانه و موزه ملی ملک)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.13804.2679

شهاب شهیدانی؛ محمدمهدی قادریان؛ علی رضا محمدی میلاسی


65. شمایل نگاری تزئینات کاشیکاری خانه‌های تاریخی شیراز در عصر قاجاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.13709.2667

بهزاد وثیق؛ رقیه موسوی


66. نشانه شناسی اجتماعی واقعه ی معاد در نگارگری عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.13553.2647

ندا شفیقی


67. مطالعۀ تطبیقی آیین سماع در سماع‌نامه‌ها و نگارگری ایرانی با رویکرد شمایل‌نگاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22070/negareh.2021.14894.2842

مهدی مختاری؛ نرگس ذاکر جعفری


68. گونه‌شناسی و تحلیل تشعیرسازی در مکتب تبریز دوم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22070/negareh.2021.14618.2788

عبدالکریم عطارزاده


69. مفهوم جایگاه بدن ناصرالدین‌شاه در نقاشی تالار آینه کمال‌الملک بر مبنای نظریه یوری لوتمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22070/negareh.2021.5018.2366

شراره افتخاری یکتا؛ امیر نصری؛ مهدی محمدزاده