دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی اصول صفحه‌آرایی صفحات افتتاح قرآن‌های موزه شیخ احمد جامی سده 8 تا13ه.ق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

منیره گزیکی نزاد؛ علیرضا شیخی


2. بازگشایی مفهوم جن در قرآن و تطبیق آن با نگاره مولانا و دیوآب در نسخه ثواقب المناقب بر اساس نقد اسطوره‌ای نورتروپ فرای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

سودا ابوالحسن مقدمی؛ بهمن نامور


3. تحلیل نگاره‌های معمارانه در اسکناس‌های دوره جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

سحر طوفان


5. پژوهشی بصری در پیشینه، ویژگی ها و بازنمایی نقوش تمدنهای دیگر در نقش برجستۀ بیستون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

هادی قائم پناه؛ مهتاب مبینی


6. هندسه در نگارگری به مثابه هنر قدسی در آثار کمال الدین بهزاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

علی اصغر کرم قشقایی؛ حسین اردلانی


7. تأویل مفاهیم عددی و رموز هندسی نهفته در تزئینات و معماری گنبد سلطانیه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

لیدا بلیلان اصل؛ سعید حسن پور لمر؛ حنانه فیاض مقدم


8. تحلیلی بر مضامین کتیبه‌های مذهبی ایوان‌های صحن عتیق حرم مطهر رضوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

ملوسک رحیم زاده تبریزی؛ غلامعلی حاتم؛ محمد خزایی؛ محمد عارف؛ غلامعلی حاتم


9. سیر تحول نگاره‌های حمام از نظر ساختاری و تزئینی در سده‌های نهم تا یازدهم هجری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

آزیتا بلالی اسکویی؛ پریا زیرک سیما


10. مطالعه نقوش هندسی و مفاهیم آن‌ها در نسخه مصور سه مثنوی خواجوی کرمانی (کتابخانه بریتانیا، add. 18113)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

فاطمه شه کلاهی؛ اصغر فهیمی‌فر


11. معرفی ویژگیهای طراحی و شخصیت پردازی در نسخه چاپ سنگی مجالس‌المتقین، مصور شده توسط عبدالجلیل(تصویرگر ناشناس) و تطبیق آن با نمونه‌های مشابه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

مهناز شایسته فر؛ فاطمه عسگری؛ ابوتراب احمدپناه


12. سیر تحول دیونگاری در نقاشی ایرانی با تاکید بر شاهنامه نگاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

حمیدرضا حسامی؛ علیرضا شیخی


13. مطالعه تطبیقی سرپوش ها و آسمانه های تصویرشده در نگاره های دوره صفوی با تاکید بر جنسیت(نمونه های موردی: شاهنامه رشیدا و هفت اورنگ جامی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

آزیتا بلالی اسکویی؛ میلاد طبقچی سالم


14. تحلیل شمایل شناشانه سکه های تشریفاتی آل بویه براساس نظریه اروین پانوفسکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

رضوان احمدی پیام؛ ابوالقاسم دادور


15. مطالعه ای بر گفتمان چندوجهی نوشتار/تصویر در هنر معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

اعظم حکیم؛ زهرا پاکزاد؛ مسعود کوثری


16. تحلیل ساختار و ویژگی‌های بصری کتیبه کوفی سوره یس مسجدجامع شوشتر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

سحر صالحی؛ محمد خزائی؛ سید ابوتراب احمدپناه


17. "نگرشی تحلیلی به منظره سازی در نقاشی های محمود خان ملک الشعرا در دوره دوم قاجار "

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

الهه پنجه باشی


19. ویژگی های بصری تذهیب قرآن‌های مجموعه شیخ احمد جامی( مطالعه پنج اثر از ادوار سلجوقی تا قاجار)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

رزا نیک ذات؛ علیرضا شیخی


20. نقش طاووس در کاشی‌کاری‌ حرم مطهر رضوی، با تأکید بر گنبد الله‌وردیخان از دورۀ صفویه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

عطیه خان حسین آبادی


21. بررسی مفهوم چندصدایی و گفتگومندی میخائیل باختین در نگاره‌های رضا عباسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

فاطمه شه کلاهی؛ اصغر فهیمی‌فر


22. مطالعه تطبیقی نقش‌مایه گریفین در ایران و یونان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

بیتا مصباح؛ سارا شادرخ


23. تداوم نقشمایه های گیاهی و هندسی ساسانی در تزیینات گچبری مسجد سیمره

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

مهتاب مبینی؛ طیبه شاکرمی


24. معراج سلطان محمد و برگرفتگی‌های نقاشان معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

منیژه کنگرانی فراهانی؛ بهمن نامورمطلق؛ محمد علی خبری؛ محمدرضا شریف زاده


25. بررسی تطبیقی نقوش جووک‌ درب ‌‌های بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با درب‌ های مقبره خواجه احمد یسوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

زینب مرادیان قوجه بگلو؛ مهدی محمدزاده؛ شهریار شکرپور؛ امید شیخ بگلو


26. شناسایی عوامل ظهور مضامین مذهبی و مؤلفه‌های اهمیت آن در دیوارنگاره‌های بناهای مذهبی عصر قاجار (مطالعه موردی: بقاع متبرکه استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

عطیه یوزباشی؛ سید رضا حسینی؛ عبدالرضا چارئی


27. مطالعه نقشمایه درفش‌های موجود در شاهنامه شاه طهماسبی بر مبنای ابزارهای تحلیلی رویکرد نشانه‌شناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

شیوا کاشانی ایلخچی؛ مهدی کاظم پور


29. مطالعه تحلیلی و تطبیقی نقوش بز در سنگ نگاره های منطقه "شترسنگ" خراسان رضوی با نقوش مشابه در فلات ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

فرزانه نجفی


30. تحلیل مضامین و محتوای نقوش ضرب شده بر فلوس‌های دورۀ صفوی با تاکید بر نقوش شیر و خورشید

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

محمد اکبری؛ مجیدرضا مقنی پور


31. سفالینه زرین‌فام عصر صفوی: بازشناخت فرم، طرح و مراکز ساخت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

سیدهاشم حسینی؛ فرزانه فرخ فر


32. نقوش گیاهان اساطیری و مقدس در هنر اشکانی با تاکید بر نقوش مسکوکات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

منا منتظری هدشی؛ بیتا سودایی؛ حسین علیزاده؛ حسن درخشی


33. مقایسه آرای جلال آل احمد و داریوش شایگان پیرامون هنر معاصر ایران با تاکید بر مسئله هویت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

سید احسان روح الامین؛ مرتضی افشاری


34. گونه‌شناختی، طبقه‌بندی و تحلیل سنگ‌مزارهای اسلامی شمال‌غرب ایران (مطالعه موردی دوره ایلخانی تا پایان دوره صفویه)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

سعید ستارنژاد؛ مصیب نریمانی؛ شیما عزیزی


35. مطالعه ی تحلیلی درنگارگری ارامنه ایران:خوانش نگاره های تولد مسیح

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

رفعت حسینی نژاد؛ نادیا معقولی


36. ماهیت چند معنایی نشانه‌های تصویری در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

شهریار شکرپور؛ فریبا ازهری


37. تحلیل تطبیقی عناصر بصری آرایه‌های گچی گنبد سلطانیه و دو بنای بقعه سید رکن الدین و بقعه سیدشمس‌الدین در یزد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

فرنوش شمیلی؛ زینب صمدنژادآذر؛ یاسر حمزوی


38. جایگاه کتیبه‌نگاری در حکومت‌های شیعی سده‌های سوم تا پنجم هجری قمری با تأکید بر آثار فاطمیان و آل‌بویه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

محمدعلی رجبی؛ حسین شجاعی قادیکلائی؛ خشایار قاضی زاده؛ محمد حسین رجبی دوانی


39. مطالعه تطبیقی ریخت‌شناسانه قندیل‌های شیشه‌ای ایران و مصر در قرن‌های 7-3 ه.ق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

معصومه زمانی سعدآبادی؛ فرنوش شمیلی


40. تحلیلی بر صور تحول در هنرهای صناعی دوره صفوی با تاکید بر فلزکاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

فروغ عموئیان؛ حسن بلخاری قهی؛ یعقوب آژند


41. مطالعۀ تحلیلی همنشینی نقش گیاه زنبق و خشخاش بر ظروف زرین‌فام عصر صفوی از منظر اجتماعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

سیده مریم پورصالح امیری؛ سید سعید سید احمدی زاویه


42. تحلیل انتقادی گفتمان مسلط بر بازنمایی مولوی در کتاب ثواقب المناقب (برمبنای نظریه فرکلاف)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

فاطمه مهرابی؛ سید سعید سید احمدی زاویه


43. مطالعه و تحلیل نقوش هندسی گسسته در ظروف فلزی دوره سلجوقی (نمونه موردی چهار اثر فلزی موجود در موزه ارمیتاژ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

شیوا کاشانی ایلخچی؛ شیوا کاشانی ایلخچی؛ ابولفضل عبدالهی فرد؛ حمیده حرمتی


44. بوم شناسی گیاهی و جانوری در سفال نگاره های قرون 11 تا 13 ه.ق کرمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

حمیدرضا روحانی؛ سعید زاویه؛ حسن سلاجقه


45. تفسیر ساختاری از مبانی فلسفیِ «نظام فیض» بعنوان یکی از عوامل حرکت ساز بر بازیابی آرایه اسلیمی در عصر عباسیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

عرفان حیدری


46. شیوه مشارکت عناصر معماری در انتقال معنی "صدق" در نگاره "گریز یوسف از زلیخا" اثر کمال الدین بهزاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

علیرضا باوندیان


47. تطبیق و تحلیل صوری آرایه‌های به‌کاررفته در صفحات تزیینِ اولین نسخ خطی قرآنی و اناجیل اینسولار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

محبوبه نفری قلعه؛ مهیار اسدی


48. تأثیر عکاسی بر تحولات بصری آثار لاکی در دورة قاجار (با تأکید بر قلمدان‌نگاری‌ و چهره‌پردازی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

سکینه خاتون محمودی؛ علیرضا بهارلو


49. نوگرایی نگارگری در گفتمان‌های اجتماعی ایران معاصر با تمرکز بر رویکرد تحلیل گفتمان «ارنست لاکلا وشانتال موفه »

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

مریم خدام محمدی؛ زهرا رهبرنیا؛ محمد رضا مریدی


50. بازشناسی ریشه‌های تزئینات گچ‌بری خانه‌های چهارصفه روستای دوسیران( استان فارس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

نادیا عشایری؛ بهزاد وثیق


51. مطالعه تطبیقی روایت "یوسف" در متون مقدس، ادبیات فارسی و نگاره های بهزاد و فرشچیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

زهرا فنایی؛ مرضیه گلابگیر اصفهانی


52. تبیین جریان هنر اسلامی در نمایشگاه های جهانی، جشنواره های ملی و دوسالانه های هنری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

محمد رضا مریدی؛ بهزاد مریدی


53. مطالعه خط کانجی برروی سفالینه‌های چینی بدست آمده از حفاری های باستان شناسی قلعه الموت قزوین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

کامبیز کبیری؛ پرستو مسجدی؛ حمیده چوبک


54. مطالعه زمینه های گسترش و تنوع در هنر تذهیب دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

عاطفه شفیعی؛ علیرضا شیخی


55. نگاهی به دیوارنگاره های مذهبی قاجار با رویکرد هرمنوتیک فلسفی گادامر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

شیوا زمان پور؛ امیرحسین چیت ساریان


56. تجلی باورهای دینی بر کتیبه‌نگاری مذهبی شمشیرهای دوره‌های صفوی و قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

میترا شاطری؛ پرستو قاسمی


57. تحلیل نشانه شناختی بازنمایی مضمون «مرگ» در نگاره‌های مکتب هرات و تبریز دوم (مطالعۀ موردی: نگارۀ ‌مرگ سیاوش در دو شاهنامۀ بایسنقری و شاه طهماسبی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

پریسا ایران پور؛ مجیدرضا مقنی پور


58. مطالعه تطبیقی روایت قرآنی و تصویری معجزه ابراهیم(ع) در نقاشی ایرانی (ابراهیم در آتش)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

مهدی محمدزاده؛ رحیم چرخی؛ سمیه زادامیری


59. دسته بندی شبه نوشتارها در هنرهای اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

امیر فرید


60. خوانش آثار پیکرنگاری مهرعلی، نقاش دوره قاجار با رویکرد ترامتنیت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

الناز عزیزی


61. مطالعه تطبیقی انواع زیورآلات مردان در دربار صفویان با مغولان کبیر هند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

معصومه کاسی ماتک؛ میترا شاطری؛ عباسعلی احمدی؛ بهاره تقوی نژاد


62. طبقه بندی و گونه شناسی سفال‌های نقش کنده در گِلابه (اسگرافیاتو) شهر بروجرد (بر اساس سفال‌های مکشوفه از محوطه مسجد جامع و لایه‌های بافت قدیم شهری)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

مریم محمدی؛ محمدمهدی گودرزی؛ مصطفی رضائی


63. بررسی خاستگاه، فرم و مضمون در کتیبه‌های دارای صورت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

صفورا حکیمی؛ امیرحسین صالحی؛ مهدی امرایی


64. مطالعه تطبیقی نشانه های تصویری و ساختاری سنگ افراشته های قبرستان شادباد مشایخ و خالد نبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

فرزانه نجفی


65. خوانش نگاره‌های نسخ معراج‌نامه بر اساس آرای نورتروپ فرای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

ندا وکیلی؛ پریسا شاد قزوینی؛ منصور حسامی کرمانی


66. خوانش نقاشی قهوه‌خانه‌ای براساس مفهوم مکالمه در نظریه هرمنوتیک مدرن گادامر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

الهام طاهریان؛ اصغر فهیمی‌فر؛ محمد کاظم حسنوند