کلیدواژه‌ها = خوشنویسی
مطالعۀ بصری تایپ‌فیس «قرآنیِ زین‌العابدین»، مورداستفاده در قرآن‌های چاپ سربی (1242-1271ق.)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.15303.2912

فائزه طاهری؛ علی بوذری


تحلیل بازنمود رویکرد سنّت‌گرا در آثار نقاشیخط دهۀ هشتاد ایران

دوره 10، شماره 35، آذر 1394، صفحه 78-92

10.22070/negareh.2015.256

جواد علیمحمدی اردکانی؛ پرنیا پژوهش‌فر


مطالعه و بررسی نسخه‌های خطی قرآن به کتابت بانوان دورۀ قاجار

دوره 7، شماره 24، دی 1391، صفحه 5-14

الهه پنجه‌باشی؛ ابوالقاسم دادور