کلیدواژه‌ها = خوشنویسی
تعداد مقالات: 8
3. دفاعیه‌ای از نقاشی: تحلیل دیباچه قطب‌الدین محمد بر مرقع شاه تهماسب با رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی تحلیلی

دوره 13، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 5-15

حنیف رحیمی پردنجانی؛ علی اصغر شیرازی؛ محسن مراثی


4. مقایسۀ شیوۀ جعفر تبریزی، میرعماد حسنی و محمدرضا کلهر در قالب کتابت نستعلیق

دوره 12، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 89-101

سیدسعید حسینی؛ احمد نادعلیان


5. تجلّی خط «مُحَقَّق» بر خطوط «ریحان» و «ثلث» در کتابت قرآن کریم

دوره 11، شماره 39، پاییز 1395، صفحه 4-13

عبدالرضا چارئی؛ حسنعلی پورمند


7. تحلیل بازنمود رویکرد سنّت‌گرا در آثار نقاشیخط دهۀ هشتاد ایران

دوره 10، شماره 35، پاییز 1394، صفحه 78-92

جواد علیمحمدی اردکانی؛ پرنیا پژوهش‌فر


8. مطالعه و بررسی نسخه‌های خطی قرآن به کتابت بانوان دورۀ قاجار

دوره 7، شماره 24، زمستان 1391، صفحه 5-14

الهه پنجه‌باشی؛ ابوالقاسم دادور