کلیدواژه‌ها = ساسانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحلیلی تأثیر مضامین و نقش مایه‌های فلزکاری ساسانی بر فلزکاری آل بویه

دوره 14، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 18-37

ابوالفضل صادقپور فیروزآباد؛ سیدمحمود میرعزیزی