کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل عناصر بصری قالیچه جانمازی صفوی ‌براساس آرا ژرار ژنت

دوره 14، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 68-83

افسانه قانی؛ فاطمه مهرابی


2. تحلیل بینامتنی متن و نگاره‌های نسخه خطی 996ه. ق دیوان جیبی اکبرشاه

دوره 14، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 5-21

نیلوفر مایلی برجلویی؛ جواد علیمحمدی اردکانی


3. مطالعۀ تطبیقی تجلی نمادین سرو در ادبیات و نگارگری ایرانی

دوره 11، شماره 40، زمستان 1395، صفحه 86-99

نیلوفر زندی؛ فاطمه سفیری