کلیدواژه‌ها = کتاب‌آرایی
گونه‌شناسی و تحلیل تشعیرسازی در مکتب تبریز دوم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22070/negareh.2021.14618.2788

عبدالکریم عطارزاده؛ سارا رهبر


بررسی نظام جاگذاری پیکره زن در نگارگری ایرانی (کتاب‌آرایی‌ها و تک‌برگی‌ها)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22070/negareh.2023.16948.3125

فاطمه شه کلاهی؛ رضا افهمی


مقایسۀ تطبیقی تصویر فرشتگان در کتاب‌آرایی رنسانس با آثار چاپ سنگی قاجار

دوره 10، شماره 36، دی 1394، صفحه 92-105

10.22070/negareh.2015.262

نغمه صفرزاده؛ نادر موسوی فاطمی؛ بهرام احمدی


بررسی تداوم استفاده از زعفران در هنر کتاب‌آرایی ایران

دوره 8، شماره 28، بهمن 1392، صفحه 5-13

گل اندام شریفی؛ گلفام شریفی


تبیین جنبههای نوآورانه و خلاقیت تصویری در شهنامۀ قاسمی

دوره 7، شماره 22، تیر 1391، صفحه 39-56

سیدعبدالمجید شریف‌زاده؛ محمدعلی رجبی؛ حبیب‌الله آیت‌اللهی