نویسنده = �������� �������� �������������� ����������
تحلیلی بر مضامین کتیبه‌های مذهبی ایوان‌های صحن عتیق حرم مطهر رضوی

دوره 16، شماره 60، دی 1400، صفحه 123-139

10.22070/negareh.2020.5685.2557

ملوسک رحیم زاده تبریزی؛ غلامعلی حاتم؛ محمد خزایی؛ محمد عارف