نویسنده = محسن مراثی
تعداد مقالات: 7
2. دفاعیه‌ای از نقاشی: تحلیل دیباچه قطب‌الدین محمد بر مرقع شاه تهماسب با رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی تحلیلی

دوره 13، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 5-15

حنیف رحیمی پردنجانی؛ علی اصغر شیرازی؛ محسن مراثی


3. مطالعه تطبیقی نگاره های معراج حضرت محمد (ص) و نقاشی های عروج حضرت عیسی

دوره 12، شماره 42، تابستان 1396، صفحه 123-141

مرضیه علی پور؛ محسن مراثی