نویسنده = اشرف السادات موسوی لر
تعداد مقالات: 3
2. بازتاب آراء فلوطین در زیبایی‌شناسی هنر ایرانی _اسلامی (با تأکید بر کتاب‌آرایی و معماری)

دوره 11، شماره 38، تابستان 1395، صفحه 22-34

ماه منیر شیرازی؛ اشرف السادات موسوی لر